คอร์รัปชั่น

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

What is changemaker mindset?

หลายๆ ครั้งเวลาที่เราพยายามจะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาสังคมมักพบว่าคนที่มีความตั้งใจดีจำนวนไม่น้อยติดกับดัก คือ  คิดว่าปัญ…

School Team

28 กุมภาพันธ์ 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[Tool] เมื่อเราเห็นปัญหาสังคมแล้วอยากลุกขึ้นมาเริ่มลงมือทำ Dream it Do it!!!

เชื่อว่าทุกคนคงเคยมีสักครั้งหนึ่งที่มองเห็นปัญหาต่างๆ รอบตัว แล้วรู้สึกว่า อยากลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่สงสัยว่า …

School Team

15 กุมภาพันธ์ 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

TECH X SOCIAL: How will we create social impact together?

จากการทำงานสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมทำให้เรามองเห็นภาพรวมปัญหาของคนที่ทำงานเพื่อสังคมที่เก…

เกด

13 กุมภาพันธ์ 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[CMIN] ถอดบทเรียนการสร้างระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยเทคโลโลยีสุรนารี

บทสัมภาษณ์ถอดบทเรียนกว่าจะมาเป็น SEDA สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship Development …

School Team

13 กุมภาพันธ์ 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

HelpDesk #109 – Business Model

HelpDesk Business Model หลังจากผ่านการทดลอง Prototype จนได้ Social Model ที่เป็นฉบับของเราแล้ว การคิด Business Model เพื…

School Team

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Helpdesk #108 – Branding

HelpDesk Branding ทุกครั้งที่เราพร้อมดำเนินโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม มีไอเดียที่ดีและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้ว&n…

School Team

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ทุน Japan Foundation เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรม

Japan Foundation เปิดให้ทุนแก่โครงการด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรม ในชื่อ ‘The Grant Program for Promotion of Cultura…

School Team

11 ธันวาคม 2018
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

รางวัล Women’s STEM Award 2019

 Deutsche Telekom ต้องการสนับสนุนผู้หญิงจากทั่วโลก ได้ศึกษาด้าน STEM และทำวิทยานิพนธ์ใน 5 หัวข้อ ดังนี้ Internet of…

School Team

4 ธันวาคม 2018
1 5 6 7 8 9 10

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ