คุณภาพการศึกษา

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PIECES

community ที่ช่วยรวบรวมผู้คนมาแลกเปลี่ยนความรู้ / skill ต่างๆที่ตัวเองมี กับความรู้ / skill ของเพื่อนใน community

Tanyatorn

10 ตุลาคม 2565
, , , ,

ไร่ส้มช็อป

ไร่สมช็อป กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในศูนย์การเรียนไร่ส้มวิมยา ที่มาของโครงการนั…

jane-nonsung

6 กุมภาพันธ์ 2022

jane-nonsung

28 กุมภาพันธ์ 2565

School Team

31 มกราคม 2022
, , ,

Incubation for Equitable Education 2021

โครงการขยายผลระบบบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (Incubation for Equitable Education) โดย School of Chan…

l-uckyfah

14 มกราคม 2565
, ,

Questionary 2nd month journey 🍒

สวัสดีทุกคนน พวกเรา questionary กลับมาอีกแล้ววว ใช่แล้วเรายังไม่ตาย เรายังมีลมหายใจจ วันนี้ก็ครบรอบ 2 เดือนที่เราเริ่มต้…

Korpong

2 ธันวาคม 2021
, , , , , ,

ครูเจ๋ง

ทุกคนมีเสรีภาพในการใช้สื่อที่หลากหลายในการสื่อสาร และสามารถขยายพื้นที่ทาง สังคมสู่การสร้างการเปลี่ยน แปลงเพื่อให้เกิดสัน…

Gabfai

27 ตุลาคม 2564

Bam TS

24 ตุลาคม 2564
1 2 3 23

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ