ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[Tools] Problem Research Planning

หลังจากผ่านการทำเครื่องมือ Problem Situation มาแล้ว เราจะเห็นว่ามีข้อมูลที่เราไม่รู้หรือตอบไม่ได้ ไม่แน่ใจและต้องการการย…

School Team

23 มิถุนายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[CMIN] ขุมทรัพย์ออนไลน์สำหรับผู้ทำงานสนับสนุน Changemakers

นอกจากความสนใจในประเด็นเรื่องการประกอบการทางสังคมและนวัตกรรมทางสังคมที่มากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัด ในประเทศต่าง ๆ ทั…

School Team

18 มิถุนายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

การสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการสร้างนักสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านกิจกรรม

จากบทความที่แล้วที่เราพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาสังคมจากคนเล็กๆ โดยใช้หลักของ transformation action (สำหรับใครที่ต้องการรู้…

School Team

18 มิถุนายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[Online Course] Designing for Environmental Sustainability and Social Impact

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและสร้างผลลัพธ์ทางสังคม   Develop entrepreneurial solutions that promote environ…

School Team

17 มิถุนายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

HelpDesk #115 – Business Model

HelpDesk Business Model หลังจากผ่านการทดลอง Prototype จนได้ Social Model ที่เป็นฉบับของเราแล้ว การคิด Business Model เพื…

School Team

29 มิถุนายน 2562
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Explore Thai Social Issues Program วันที่ 4-10 สิงหาคมนี้

โอกาสสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือจบการศึกษาแล้ว (อายุ 18-25 ปี) เข้าร่วมโปรแกรม Explore Thai Social I…

School Team

8 มิถุนายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[Tool] ตั้งโจทย์ปัญหาให้ถูกต้องด้วยเครื่องมือ Problem Situation

หัวใจของการแก้ปัญหาที่แท้จริงคือ “การตั้งโจทย์ที่ถูกต้อง” เราจึงควรทำความเข้าใจปัญหาและกลุ่มเป้าหมายให้มากพอและดีพอ เพรา…

School Team

6 มิถุนายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

คนเล็ก vs ปัญหาใหญ่ จัดการได้อย่างไร: บทเรียนของการสร้างการเปลี่ยนแปลงจากคนตัวเล็กๆ

เชื่อว่าหลายๆ คน มีความฝันที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสังคม อยากเห็นปัญหาสังคมหมดไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา …

School Team

3 มิถุนายน 2019
1 2 3 4 5 6 12

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ