ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม

, , , ,

8 Insights ถอดบทเรียนจากการทำงานชุมชน

การทำงานชุมชนภายใต้โจทย์ “ยกระดับผลิตภัณฑ์” “พัฒนาผลิตภัณฑ์” “สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน” “พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ช…

School Team

21 ธันวาคม 2021

ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิแอร์ เอเชีย เพื่อการจัดการปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน

ที่มาที่ไป  มูลนิธิแอร์ เอเชีย เปิดรับผู้สมัครในการจัดการกับปัญหาทางสังคม พัฒนาชุมชน การเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนและสิ่งแ…

School Team

16 ธันวาคม 2021
, , , , , , ,

โครงการแข่งขันนวัตกรรมสำหรับเยาวชน : The Solv[ED] Youth Innovation Challenge

ที่มาที่ไป  ขอเชิญเยาวชนที่มีอายุ 24 ปี หรือต่ำกว่าและมีความหลงไหลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับสังคมและ…

School Team

7 ธันวาคม 2021

พลังโจ๋ฟู้ด (PalungJo Food)

สิ่งที่วางแผนไว้ การทำงานในระยะ 4 เดือน ผลิตภัณฑ์ที่จะทำออกมา วางแผนรายละเอียดภายใน เช่น ความต้องการของผู้บริโภค การคำนว…

Pa Lung Jo

2 พฤศจิกายน 2021

พลังโจ๋ฟู้ด (PalungJo Food)

  สิ่งที่วางแผนไว้ การทำงานในระยะ 4 เดือน ผลิตภัณฑ์ที่จะทำออกมา วางแผนรายละเอียดภายใน เช่น ความต้องการของผู้บริโภค …

Pa Lung Jo

30 ตุลาคม 2021
1 2 3 37

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below