ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม

Corporate Changemakers Challenge: Welcoming Solutions advancing Social Change across all SDGs

Corporate Changemakers Challenge เปิดรับแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างก้าวหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาท…

School Team

2 พฤศจิกายน 2022
, ,

Prototype testing Learning Space : ทดลองไอเดียสร้างความยั่งยืนพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

ชวนผู้ที่สนใจสนับสนุนการสร้างเปลี่ยนแปลงมาร่วมให้ ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองไอเดียการสร้างพื้นที่เรียนรู้ กับองค์กรภาคสังคมและกิจการเพื่อสังคมที่กำลังจะขยายงานการสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

School Team

1 2 3 40

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ