ศักยภาพเด็กและเยาวชน

pusincamp

4 มกราคม 2017

poppoppenguin

3 มกราคม 2017

planin

2 มกราคม 2017
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

สิ่งที่ได้เรียนรู้ ธันยพร เฮงรุ้ง (แก้ม) ม.4 เลขที่ 16

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานที่ผ่านมา คือการได้รับข่าวสาร และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น จากการทำงานที่ผ่านมา ได้ฟังควา…

gaamth

23 ธันวาคม 2016
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

สิ่งที่ได้เรียนรู้ โอปอ

จากครั้งที่เเล้วเราได้ทำกิจกรรมเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงพยาบาลเด็กที่ใช้หมีในการรักษาทำให้เราได้คิดและได้ทำตัวเป็นที่ปรึกษา…

kanokkorn

22 ธันวาคม 2016

chopper

22 ธันวาคม 2016

okey

22 ธันวาคม 2016

bonniebb12

22 ธันวาคม 2016
1 23 24 25 26 27

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below