สิทธิเพศทางเลือก

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[CMIN] Changemaker Life Design: วางแผนชีวิตพร้อมกับคิดถึงสังคม กรณีศึกษาจาก Tulane University

Julia Lang – Assistant Director, Career Education at the Taylor Center for Social Innovation & Design Thi…

School Team

4 เมษายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

งาน Southeast Asian Social Innovation Network ครั้งที่ 2

SEASIN ชวนนวัตกรสังคม 1) ส่งบทคัดย่อ Abstracts เพื่อนำเสนอ 2) ส่ง Roundable Proposals เป็นหัวข้อชวนถกประเด็นในวงคุย…

School Team

27 มีนาคม 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Submit Your Ideas and Projects for Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019

ยูเนสโก (UNESCO) ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมส่งไอเดียและโปรเจกต์เข้าร่วมประกวดแข่งขัน The Youth Citizen Entrepreneurship Competiti…

School Team

26 มีนาคม 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

HelpDesk #111 – Business Model

HelpDesk Business Model หลังจากผ่านการทดลอง Prototype จนได้ Social Model ที่เป็นฉบับของเราแล้ว การคิด Business Model เพื…

School Team

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Helpdesk #110 – Branding

HelpDesk Branding ทุกครั้งที่เราพร้อมดำเนินโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม มีไอเดียที่ดีและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้ว&n…

School Team

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Knowing & Doing Gap ช่องว่างระหว่างความรู้และการลงมือทำ

หากเราพิจารณาโมเดลภูเขาน้ำแข็ง ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือ Systems Thinking จะพบว่าหากเราพิจารณาปัญหาใดๆ ก็ตามจากระดับสถาน…

School Team

21 มีนาคม 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

What is changemaker mindset?

หลายๆ ครั้งเวลาที่เราพยายามจะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาสังคมมักพบว่าคนที่มีความตั้งใจดีจำนวนไม่น้อยติดกับดัก คือ  คิดว่าปัญ…

School Team

28 กุมภาพันธ์ 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[Tool] เมื่อเราเห็นปัญหาสังคมแล้วอยากลุกขึ้นมาเริ่มลงมือทำ Dream it Do it!!!

เชื่อว่าทุกคนคงเคยมีสักครั้งหนึ่งที่มองเห็นปัญหาต่างๆ รอบตัว แล้วรู้สึกว่า อยากลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่สงสัยว่า …

School Team

15 กุมภาพันธ์ 2019
1 4 5 6 7 8 10

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below