สิทธิและความเท่าเทียม

,

United Nations Trust Fund for Human Security: Call for Proposals 2022

กองทุนเพื่อความมั่นคงของมนุษย์แห่งสหประชาชาติ:เปิดรับสมัครโครงการประจำปี 2022 ที่มาที่ไป  กองทุนเพื่อความมั่นคงของม…

School Team

28 ตุลาคม 2022
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PIECES

community ที่ช่วยรวบรวมผู้คนมาแลกเปลี่ยนความรู้ / skill ต่างๆที่ตัวเองมี กับความรู้ / skill ของเพื่อนใน community

Tanyatorn

10 ตุลาคม 2565
, , , ,

Young Southeast Asian Leaders Initiative Professional Fellows Program 2023

เปิดรับสมัครโครงการ ผู้นำเยาวชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2023 ที่มาที่ไป  เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผู้นำร…

School Team

30 กรกฎาคม 2022
, , ,

Generation Connect Global Youth Summit 2022

ที่มาที่ไป  หากคุณคือคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 29 ปี มีความสนใจที่จะเป็นนักเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในด้านเทคโนโ…

School Team

25 พฤษภาคม 2022
,

ชื่อคอร์ส Child Protection: Children’s Rights in Theory and Practice

คำอธิบาย  เรียนรู้วิธีการคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง การแสวงประโยชน์ และการโดนทอดทิ้งผ่านกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติผ่านกร…

School Team

7 เมษายน 2022

Wall of Sharing - กำแพงพักใจ (Partnership)

5 มีนาคม 2565
1 2 3 26

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ