สิทธิและความเท่าเทียม

, ,

จับเข่าเล่าเรื่อง (โครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง) เดือนพฤศจิกายน 2564

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  กิจกรรมที่ได้วางไว้ในแผ…

puri076

7 ธันวาคม 2021
, , , , , , ,

โครงการแข่งขันนวัตกรรมสำหรับเยาวชน : The Solv[ED] Youth Innovation Challenge

ที่มาที่ไป  ขอเชิญเยาวชนที่มีอายุ 24 ปี หรือต่ำกว่าและมีความหลงไหลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับสังคมและ…

School Team

7 ธันวาคม 2021

Malaryn1

2 ธันวาคม 2021
, ,

ทุนประชาธิปไตยแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 16

16th Round of United Nations Democracy Fund : เงินทุนสนับสนุนสูงถึง 300,000 ดอลลาห์สหรัฐ (หรือประมาณ 9.8 ล้านบาท) ในระยะ…

School Team

19 พฤศจิกายน 2021
, , ,

ขอเชิญสมัครทุนโครงการ Peaceful Futures Scholarship Program

หากคุณกำลังดำเนินโครงการ การแก้ปัญหาความรุนแรงในเยาวชน โอกาสนี้เหมาะสำหรับคุณ ที่มาที่ไป  One Young World เสนอมอบทุ…

School Team

11 พฤศจิกายน 2021
, , ,

Make love relation (สร้างสัมพันธ์รัก)

1 st step Plan •ปรึกษาจิตแพทย์เกี่ยวกับการพูดคุย ชักชวนและทำแบบประเมิน •ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ในการทำกิจกรรม Success …

Malaryn1

2 พฤศจิกายน 2021
,

Genderstand

พื้นที่3จังหวัดชายเเดนภาคใต้ในปัจจุบัน ส่วน ใหญ่เเล้วจะมีคนที่นับถือศาสนาอิสลามโดยจะใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร บางคนสามารถ…

Genderstand

31 ตุลาคม 2564
1 2 3 25

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below