สิ่งแวดล้อม

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

โครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง

โครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง จะมีกิจกรรมหลักๆอยู่ 2 รูปแบบกล่าวคือ 1.การเตรียมพร้อมเด็กสู่การเป็นเยาวชนที่ดีและมีคุ…

puri076

20 ตุลาคม 2564
, , , , , , , ,

เปิดรับสมัครโครงการ Community Solutions Program

ขอเชิญชวนผู้สนใจแก้ปัญหาชุมชน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำและการพัฒนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ที่มาที่ไป  IRE…

School Team

6 ตุลาคม 2021

เถา เถา (TAO TAO)

Project content คำอธิบายโครงการ โครงการเถา-เถาเป็นที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานทุกคนที่ชอบสั่งอาหารเดลิเวอรี่ให้หันมาสั…

Tawee Impoolsup

6 สิงหาคม 2564

โครงการนวัตกรรมเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thailand Youth-led Climate Action)

ที่มาที่ไป  หากคุณเป็นเยาวชนระหว่าง 15-30 ปี เราอยากชวนคุณมาร่วมพัฒนาไอเดียสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป (Transformative C…

School Team

31 กรกฎาคม 2021
1 2 3 29

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below