หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bridging The Gap Workshop, 27-28 June 2018

Bridging The Gap Workshop  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับภาคธุรกิจที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสังคม ในร…

School Team

28 พฤษภาคม 2018

Call for Abstracts เรื่องนวัตกรรมสังคม สำหรับการประชุม Southeast Asian Social Innovation Network

 ขอเชิญนักวิจัยส่งบทคัดย่อ (ความยาว 100-200 คำ) เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Southeast Asian Social I…

School Team

2 พฤษภาคม 2018
1 9 10 11

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below