หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Changemakers Exchange Summit เปิดรับสมัครแล้ว

อโชก้าสากล ร่วมกับมูลนิธิโรเบิร์ต บอช เยอรมัน ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการ Changemakers Exchange Summit เพื่อเปิดโอกาสให้เยา…

School Team

18 กรกฎาคม 2018

เรียนวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม Social Impact Analysis กับ +Acumen

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังสร้างผลกระทบทางสังคม? การทำความเข้าใจในข้อมูลที่จะสนับสนุนการทำงานสังคมจะช่วยสร้างการเปลี่ย…

School Team

2 กรกฎาคม 2018

Research-based Approach to Innovation Workshop

ในการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรม นอกจากการใช้ความคิดนอกกรอบเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ แล้ว นวัตกรรมเหล่านั้นจำเป็นจะต้อง “ตอบโจทย์…

School Team

27 มิถุนายน 2018
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bridging The Gap Workshop, 27-28 June 2018

Bridging The Gap Workshop  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับภาคธุรกิจที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสังคม ในร…

School Team

28 พฤษภาคม 2018

Call for Abstracts เรื่องนวัตกรรมสังคม สำหรับการประชุม Southeast Asian Social Innovation Network

 ขอเชิญนักวิจัยส่งบทคัดย่อ (ความยาว 100-200 คำ) เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Southeast Asian Social I…

School Team

2 พฤษภาคม 2018
1 10 11 12

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ