อากาศ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

HelpDesk #115 – Business Model

HelpDesk Business Model หลังจากผ่านการทดลอง Prototype จนได้ Social Model ที่เป็นฉบับของเราแล้ว การคิด Business Model เพื…

School Team

29 มิถุนายน 2562
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Explore Thai Social Issues Program วันที่ 4-10 สิงหาคมนี้

โอกาสสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือจบการศึกษาแล้ว (อายุ 18-25 ปี) เข้าร่วมโปรแกรม Explore Thai Social I…

School Team

8 มิถุนายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[Tool] ตั้งโจทย์ปัญหาให้ถูกต้องด้วยเครื่องมือ Problem Situation

หัวใจของการแก้ปัญหาที่แท้จริงคือ “การตั้งโจทย์ที่ถูกต้อง” เราจึงควรทำความเข้าใจปัญหาและกลุ่มเป้าหมายให้มากพอและดีพอ เพรา…

School Team

6 มิถุนายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

คนเล็ก vs ปัญหาใหญ่ จัดการได้อย่างไร: บทเรียนของการสร้างการเปลี่ยนแปลงจากคนตัวเล็กๆ

เชื่อว่าหลายๆ คน มีความฝันที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสังคม อยากเห็นปัญหาสังคมหมดไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา …

School Team

3 มิถุนายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

HelpDesk #114 – Branding

HelpDesk Branding ทุกครั้งที่เราพร้อมดำเนินโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม มีไอเดียที่ดีและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้ว&n…

School Team

8 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 2562
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[Tools] Theory of Change

หลักจากที่เราทำความเข้าใจปัญหามองเห็นสถานการณ์ปัญหาอย่างชัดเจน และอาจจะมี Problem Insights มาบ้างแล้ว จากนั้นมีการระดมไอ…

School Team

21 พฤษภาคม 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Online Class: Business Models for Social Enterprise

คอร์สเรียนออนไลน์หัวข้อ: โมเดลธุรกิจสำหรับกิจการเพื่อสังคม ” สร้างโมเดลธุรกิจเพื่อเริ่มต้นกิจการเพื่อสังคมของคุณ &…

School Team

19 พฤษภาคม 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Online Class: Human Capital Strategy for Social Enterprises

คอร์สเรียนออนไลน์หัวข้อ: กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับกิจการเพื่อสังคม ” สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรเ…

School Team

19 พฤษภาคม 2019
1 2 3 4 5 6 23

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ