เศรษฐกิจ / ความยากจน

School Team

21 กุมภาพันธ์ 2022

School Team

14 กุมภาพันธ์ 2022

jane-nonsung

28 กุมภาพันธ์ 2565
, , , ,

8 Insights ถอดบทเรียนจากการทำงานชุมชน

การทำงานชุมชนภายใต้โจทย์ “ยกระดับผลิตภัณฑ์” “พัฒนาผลิตภัณฑ์” “สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน” “พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ช…

School Team

21 ธันวาคม 2021
, , , , , , ,

โครงการแข่งขันนวัตกรรมสำหรับเยาวชน : The Solv[ED] Youth Innovation Challenge

ที่มาที่ไป  ขอเชิญเยาวชนที่มีอายุ 24 ปี หรือต่ำกว่าและมีความหลงไหลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับสังคมและ…

School Team

7 ธันวาคม 2021
,

Genderstand

พื้นที่3จังหวัดชายเเดนภาคใต้ในปัจจุบัน ส่วน ใหญ่เเล้วจะมีคนที่นับถือศาสนาอิสลามโดยจะใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร บางคนสามารถ…

Genderstand

31 ตุลาคม 2564
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

โครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง

โครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง จะมีกิจกรรมหลักๆอยู่ 2 รูปแบบกล่าวคือ 1.การเตรียมพร้อมเด็กสู่การเป็นเยาวชนที่ดีและมีคุ…

puri-varoon

20 ตุลาคม 2564

Bam TS

24 ตุลาคม 2564
1 2 3 4 33

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ