โรงเรียนทางเลือก

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9th Social Business Day 2019

งาน Social Business Day ครั้งที่ 9 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2019 เกี่ยวกับข่าว ขอเชิญร่วมงาน Social Business Day ครั้งที่ 9…

School Team

8 เมษายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[Tools] มองภาพรวมการแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือ Impact Value Chain (IVC)

สำหรับโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่เดินทางมาถึงขั้นตอนการเตรียมลงมือทำ Prototype เพื่อทดสอบโมเดลทางสังคม (Social Model)…

School Team

8 เมษายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[CMIN] Changemaker Life Design: วางแผนชีวิตพร้อมกับคิดถึงสังคม กรณีศึกษาจาก Tulane University

Julia Lang – Assistant Director, Career Education at the Taylor Center for Social Innovation & Design Thi…

School Team

4 เมษายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

งาน Southeast Asian Social Innovation Network ครั้งที่ 2

SEASIN ชวนนวัตกรสังคม 1) ส่งบทคัดย่อ Abstracts เพื่อนำเสนอ 2) ส่ง Roundable Proposals เป็นหัวข้อชวนถกประเด็นในวงคุย…

School Team

27 มีนาคม 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Submit Your Ideas and Projects for Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019

ยูเนสโก (UNESCO) ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมส่งไอเดียและโปรเจกต์เข้าร่วมประกวดแข่งขัน The Youth Citizen Entrepreneurship Competiti…

School Team

26 มีนาคม 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

HelpDesk #111 – Business Model

HelpDesk Business Model หลังจากผ่านการทดลอง Prototype จนได้ Social Model ที่เป็นฉบับของเราแล้ว การคิด Business Model เพื…

School Team

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Helpdesk #110 – Branding

HelpDesk Branding ทุกครั้งที่เราพร้อมดำเนินโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม มีไอเดียที่ดีและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้ว&n…

School Team

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Knowing & Doing Gap ช่องว่างระหว่างความรู้และการลงมือทำ

หากเราพิจารณาโมเดลภูเขาน้ำแข็ง ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือ Systems Thinking จะพบว่าหากเราพิจารณาปัญหาใดๆ ก็ตามจากระดับสถาน…

School Team

21 มีนาคม 2019
1 5 6 7 8 9 11

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ