ALL

โครงการ Global Thinkers International Fellowship เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาโลกเพื่อความยั่งยืน (SDGs)

ที่มาที่ไป  Think Different Global เปิดรับผู้สมัครจากทุกสาขาวิชาและวัฒนธรรม ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิต เข้าสมั…

School Team

31 สิงหาคม 2021

รางวัล iF Social Impact Prize 2021: เงินทุนสนับสนุนให้แก่โครงการที่ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ความหิวโหย และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ที่มาที่ไป  เปิดรับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล IF Social Impact Prize เพื่อเผยแพร่ และสนับสนุนโครงการที่มีส่วนช่วยพัฒน…

School Team

20 สิงหาคม 2021

Helpdesk #125 – Branding

ทุกครั้งที่เราพร้อมดำเนินโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม มีไอเดียที่ดีและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้ว แต่บางครั้งโคร…

School Team

16 พฤศจิกายน 2562

[Tool] ทบทวนการทำงานด้วยเครื่องมือ After Action Review (AAR)

หลังจากที่โครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของเราได้ลงมือทำกิจกรรมตามแผนงานที่เราได้วางไว้สำหรับการทดสอบโมเดลแก้ปัญหาสังคมแล้ว…

School Team

22 กันยายน 2019
1 2 3 15

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below