progs

Penguin Incubation

5 สิงหาคม 2019


VDO & Online Content

About

โครงการ Penguin Incubation ภายใต้การดำเนินงานของ School of Changemakers เปิดรับสมัครนักสร้างความเปลี่ยนแปลง 20 ทีม เข้าโครงการบ่มเพาะโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของตนเอง เพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆ ที่สามารถใช้แก้ไขปัญหาสังคมได้จริง ใน 4 ประเด็นปัญหา ได้แก่ เด็กนอกระบบการศึกษา สุขภาพจิตวัยรุ่น การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และมลพิษทางอากาศ 

การสนับสนุนต่างๆ มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทต่อทีม ได้แก่ 1. เวิร์กช็อปพัฒนาโครงการและศักยภาพของสมาชิก (Penguin Workshop)  2. โค้ช (Coach) และที่ปรึกษาเฉพาะทาง ​​(Helpdesk) รวมไปถึง 3. เงินทุนสนับสนุน (สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อทีม) และ 4. การเข้าถึงเครือข่ายนักเปลี่ยนแปลงรุ่นพี่ที่จะมาช่วยกันสร้างผลกระทบที่ดีทางสังคมร่วมกัน ตลอดระยะเวลาโครงการ 7 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563

โดยปีนี้โครงการ Penguin Incubation ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการใน 2 track คือ

 1. Social Model Track :  สำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบไอเดียในการแก้ไขปัญหาสังคม
 2. Business Model Track :  สำหรับผู้ที่มีโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมอยู่แล้ว และต้องการทดสอบไอเดียในการสร้างรายได้และความยั่งยืน

โครงการนี้เหมาะกับใคร/ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

 • สำหรับทีมที่มีสมาชิกอายุระหว่าง 25-40 ปี  มีสมาชิกแกนนำในทีมอย่างน้อย 2 คน หากไม่อยู่ในช่วงอายุดังกล่าว ก็สามารถสมัครได้ หากแสดงให้เห็นถึงความพร้อมจากการตอบใบสมัคร
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาสังคม พยายามลงมือทำโครงการให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมาย 
 • สามารถเข้าร่วมกระบวนการที่โครงการจัดขึ้นได้ตลอดระยะเวลา 7 เดือน
 • ผู้ที่สนใจเข้า Social Model Track: ทีมที่จะส่งเข้าร่วม ต้องมีความเข้าใจปัญหาสังคม และอยู่ในขั้นของการพัฒนาไอเดียหรือต้นแบบการแก้ไขปัญหา   หากไม่แน่ใจว่าเข้าใจปัญหาหรือยัง หรือจะแก้ประเด็นปัญหาใดดี สามารถใช้ Platform Insight Tanks เพื่อหา Problem Insight ได้ ที่ http://www.insighttanks.com (ระบุในใบสมัคร Insight Tanks ว่ารู้จัก Insight Tanks จาก Penguin Incubation)
 • ผู้ที่สนใจเข้า Business Model Track: ทีมที่มีโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมอยู่แล้ว  และมีโมเดลการแก้ปัญหาสังคมที่ชัดเจน
 • วางมัดจำเข้าร่วมโครงการจำนวนรวม 10,000 บาทต่อทีม ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อจบโครงการ หากไม่สะดวกโปรดติดต่อทีมงานตามอีเมล์ด้านล่างสุด

กำหนดการโครงการ

1. รับสมัคร วันนี้ 30 มกราคม 2563 (ใบสมัคร)

2. สัมภาษณ์และแจ้งผลทางโทรศัพท์เมื่อได้พิจารณาใบสมัคร และสัมภาษณ์ผู้สมัคร ภายใน 4-5-6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30-20.30 น. ณ School of Changemakers

3. Penguin workshop : เพื่อการเรียนรู้เครื่องมือหลักในการช่วยพัฒนาและทดสอบไอเดียเดือนละ 1 ครั้ง ในวันเสาร์-อาทิตย์ ณ School of Changemakers (ใกล้ รพ.กล้วยน้ำไท1 พระราม 4) เวลา 10.00-17.00 น.

 • Penguin Workshop 1: ปฐมนิเทศ & Theory of Change และจับคู่โค้ช 15-16 กุมภาพันธ์ 2563
 • Penguin Workshop 2: การพัฒนาและทดสอบไอเดีย (Idea development & Validation) 14 มีนาคม 2563
 • Penguin Workshop 3: โมเดลและแผนทดลองต้นแบบ (Model & Prototyping Plan) 26 เมษายน 2563
 • Penguin Workshop 4: เสนอแผนและแชร์ประสบการณ์การทดสอบต้นแบบจากรุ่นพี่ 23 พฤษภาคม 2563
 • Penguin Workshop 5: จัดกิจกรรมเพื่อทดสอบต้นแบบ (Prototype Event) 20 มิถุนายน 2563
 • Penguin Workshop 6: ประเมินผลการทดสอบและผลลัพธ์ทางสังคม (Traction & Impact) 11 กรกฎาคม 2563
 • Penguin Workshop 7: งาน Pitching กับนักลงทุน, Evaluation & Celebration 8-9  สิงหาคม 2563

4. Prototype Testing : พัฒนาและลงมือทำโครงการร่วมกับ Coach ประจำทีม   โดยทีมจะติดต่อพูดคุยกับ Coach ทุกสองสัปดาห์ตลอดระยะเวลาการทำโครงการ

5. HelpDesk: สนับสนุนด้วยที่ปรึกษาเฉพาะทาง (Social Model, Branding, Business Model และอื่นๆ ตามความต้องการ ) สามารถระบุความต้องการได้ผ่าน Coach

ติดต่อสอบถาม: [email protected] 

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below