Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL Programs

Changemaker Education

จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการปรับตัวขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ไปจนถึงสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียน และ …

School Team

29 มกราคม 2021

TK Dreammakers

TK Park สานฝันเยาวชน สร้างชุมชนการเรียนรู้ สังคมที่แตกต่างหลากหลาย นำพาเราไปสู่ความท้าทายหลายประการ การสร้างความเปลี่ยนแ…

School Team

4 กุมภาพันธ์ 2021

Scaling Impact

Scaling Impact เป็นโปรแกรมบ่มเพาะเพื่อสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงที่สนใจแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาหรือความเหลื่อมล้ำทางการศึ…

School Team

21 เมษายน 2021

Go Green Sandbox

Go Green Sandbox คือ โปรแกรมบ่มเพาะโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม (Social Incubation) หรือ Sandboxer ด้านสิ่งแวดล้อมและการแ…

ohr

22 เมษายน 2021

Penguin Incubation

โปรแกรมบ่มเพาะโครงการหรือนวัตกรรมทางสังคม (Social Incubation) เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ระยะเวลา 6 เดือ…

School Team

4 พฤษภาคม 2021

Young ChangeMakers program

Young ChangeMakers program โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนอายุ 15 – 18 ปี ที่มีความสนใจอยากทำโปรเจกต์เพื่อสังคม แต่มีเวล…

Manow

10 สิงหาคม 2021

Helpdesk

Helpdesk: Clinic for Change เป็น Service หนึ่งในระบบสนับสนุนของ School of Changemakers ด้านการให้คำปรึกษา…

School Team

5 สิงหาคม 2019

Insight Tanks

Insight Tank เป็น Online Platform สำหรับผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเรียนรู้วิธีการทำความเข้าใจปัญหาแ…

School Team

5 สิงหาคม 2019

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below