Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL Programs

Supporter for Change: เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

Supporter for Change โปรแกรมสำหรับผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ผ่านการให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุน แล…

School Team

16 มีนาคม 2022

Coach and Educator for Change: คอร์สทักษะการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Coach and Educator for Change โปรแกรมอบรมและพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชเพื่อสนับสนุนให้เยาวชน หรือคนรุ่นใหม่ได้ลงมือแก้ไขปัญหา…

l-uckyfah

16 มีนาคม 2022

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ