เหงาสเตชั่น


LAST UPDATE ON

05 ก.พ. 2560

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Idea

PROJECT STARTED ON

18 ก.ย. 2559

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

309
ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
Jue Korbtip
Korbtip Atchariyasopon
เข้าร่วม
อยู่ในระยะ :
Idea
ชื่อทีม :
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
18 ก.ย. 2559
พื้นที่โปรเจกต์ :
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

แนวคิดโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

เว็บไซต์

ปัญหา

วิธีการแก้ไข

ผลกระทบทางสังคม

แผนความยั่งยืน