Always Grow Project (เสมอใจ)

ความมั่นคงทางอาหาร, การพัฒนาชุมชน, การสร้างและฝึกอาชีพ, ศิลปะวัฒนธรรม, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การลงทุนทางสังคม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การค้าที่เป็นธรรม
ครอบครัว, ชุมชน

LAST UPDATE ON

04 ม.ค. 2560

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Scaling

PROJECT STARTED ON

01 ธ.ค. 2559

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

373
ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Scaling
ชื่อทีม :
เสมอใจ
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
01 มิ.ย. 2559
พื้นที่โปรเจกต์ :
สุพรรณบุรี : เมือง
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

เพราะเรา(ทีมเสมอใจ) เข้าใจดีว่า เราอยู่ในยุคที่มีการแข่งขันกันสูง เรียนเยอะ ทำงานหนัก แต่ค่าครองชีพต่ำ บางคนตั้งเป้าหมายอยากเป็นเจ้าของกิจการ บางคนอยากกลับบ้านเกิดเพื่อทำการเกษตรและอยู่แบบพอเพียง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถลาออกจากงานได้ และไม่ใช่ทุกคนที่มีทุนก่อตั้งธุรกิจของตนเอง เราจึงคิดค้นวิธีที่จะให้คนที่มีปัญหาแบบนี้ ได้ทำเท่าที่ทำได้ โดยไม่ต้องลาออกจากงาน มีทุนน้อยก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้ เพียงแค่ทำงานร่วมกันกับเสมอใจและเกษตรกร

ในขณะเดียวกันแม้ในยุคนี้เราจะใส่ใจเรื่องเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น แต่เกษตรกรครัวเรือนจริงๆ ไม่อาจเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทุกคน เพราะการเปลี่ยนระบบต้องอาศัยเงินทุนและความรู้ รวมไปถึงสินค้าเกษตรแปรรูปหรือสินค้าภูมิปัญญามากมายที่ทุกตำบลผลิตขึ้นมาแต่บางรายไม่สามารถขายได้จริง เพราะขาดความรู้และการพัฒนาอีกหลายอย่าง เกษตรกรเองก็ไม่กล้าลงทุนเพื่อพัฒนาสินค้า เราจึงคิดค้นวิธีการที่จะช่วยคนกลุ่มนี้ให้สามารถขายสินค้าเกษตรได้ โดยที่พวกเขาไม่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพียงแค่ทำงานร่วมกับเสมอใจและคนเมือง

เสมอใจจึงทำหน้าที่ระดมทุนจากคนเมืองในราคาที่ทุกคนลงทุนได้ แล้วนำเงินนั้นไปพัฒนาและผลิตสินค้าร่วมกับเกษตรกรโดยเริ่มจากกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูปก่อน แล้วแชร์กำไรจากการขายคืนผู้ลงทุน 

แนวคิดโครงการ

โครงการธุรกิจทางการเกษตรเพื่อสังคม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองและคนชนบทได้พร้อมๆกัน โดยที่พวกเขาไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ และทำได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อเมืองและชนบทเดินหน้าไปด้วยกัน ก็จะเกิดการพึ่งพากัน เป็นระบบที่ยั่งยืน

Problem Topic

ความมั่นคงทางอาหาร,การพัฒนาชุมชน,การสร้างและฝึกอาชีพ,ศิลปะวัฒนธรรม,การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น,การลงทุนทางสังคม,ความรับผิดชอบต่อสังคม,การค้าที่เป็นธรรม

Target

ครอบครัว,ชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

- สามารถสร้างกำไรให้ผู้ลงทุน 30-50% ของเงินทุนในทุกๆไตรมาส จนกว่าผู้ลงทุนจะถอนหุ้นออก
- สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท/กลุ่ม ในปีแรก
 

เว็บไซต์

ปัญหา

1. ปัญหาค่าครองชีพสูงแต่รายได้ต่ำของคนเมือง  หลายๆคนฝันถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือการกลับบ้านเกิดของตน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถลาออกจากงาน หรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้

2. ปัญหาสินค้าทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป โดนกดราคา หรือไม่สามารถขายได้จริง เพราะชาวบ้านขาดความรู้ทางการตลาด การออกแบบและอื่นๆ ทั้งยังไม่อยากเสี่ยงกับการลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ค้าขายดีขึ้น


 

วิธีการแก้ไข

เสมอใจ จึงได้คิดแนวทางแก้ปัญหาสำหรับคนทั้งสองกลุ่มโดยที่พวกเขาไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพียงแค่ทำงานร่วมกัน ดังนี้

1. เสมอใจจะทำการระดมทุน สำหรับผู้ที่อยากมีรายได้เสริม แล้วนำเงินส่วนนั้นมาลงทุนผลิตและพัฒนาสินค้าร่วมกันกับชาวบ้าน โดยแบ่งเป็นหุ้น หุ้นละ 1,000 บาท หากลงทุนเท่าไรก็จะได้กำไรตามอัตราส่วนการลงทุนนั่นเอง และเมื่อผู้ลงทุนได้กำไร ก็จะกลับมาลงทุนเพิ่ม 

2. ชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีรายได้จากการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์เสมอใจ และไม่เสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง  และไม่จำเป็นต้องหยุดผลิตสินค้าเดิมที่ตนเคยขายอยู่

3. เสมอใจเป็นผู้ขายและกระจายสินค้า และมีผู้ลงทุนเป็นกระบอกเสียงให้กับเสมอใจ

 

สำหรับวิธีการคิดกำไรของผู้ลงทุนนั้น ยอดขายทั้งหมดจะถูกนำมาหักต้นทุนการผลิตและค่าลิขสิทธิ์ทางปัญญา  จนเหลือเพียงกำไร แล้วแชร์ผลกำไรให้กับผู้ลงทุนตามส่วนทุกๆ ไตรมาส ตัวอย่าง เช่น ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560 เสมอใจเปิดรับนักลงทุนจำนวน 100 หุ้น (เป็นเงินทั้งหมด 1,000 x 100 = 100,000 บาท) เมื่อมีผู้ลงทุนครบ 100 หุ้น เสมอใจจึงมีเงินไปผลิตและพัฒนาสินค้าร่วมกับชาวบ้าน  พอหลังสิ้นไตรมาส พบว่ามียอดขายทั้งหมด 200,000 บาท  หักค่าหุ้นออก 100,000 บาท คงเหลือ 100,000 บาท จากนั้นเสมอใจจะแบ่งกำไรให้ผู้ลงทุน 30% ของกำไรทั้งหมด

ดังนั้นผู้ลงทุนจะได้กำไร   (100,000-70%) ÷ 100  =  300 บาท/หุ้น ผู้ลงทุนจะได้กำไรตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะถอนหุ้นออก 

ผลกระทบทางสังคม

ผลกระทบต่อผู้บริโภค

 • ได้สินค้ามีคุณภาพดี คือ สินค้าทุกชิ้นผลิตภายใต้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปคือ มี อย. และ มผช, และจะพัฒนาต่อไปจนได้รับมาตรฐานการส่งออก
 • ได้สินค้าที่ปลอดสารเคมีอย่างแท้จริง
 • ได้สินค้าที่มาจากฝีมือที่ดีหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • ได้สินค้าที่มาจากหัวใจอันนี้ของนักลงทุน
 • ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

 

ผลกระทบต่อนักลงทุน

 • ก่อให้เกิดรายได้จริงและยุติธรรม โครงการฯ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
 • ไม่ต้องหาตลาดเอง
 • ลงทุนได้ง่ายทำที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องลาออกจากงาน
 • ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมทั้งทางตรง คือ ทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านมีรายได้ และทางอ้อมคือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการส่งสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสู่ตลาด

 

ผลกระทบต่อเกษตรกร

 • ได้รับการพัฒนาฝีมือและความรู้
 • มีรายได้ที่แน่นอนและเป็นธรรม
 • ไม่จำเป็นต้องทำการเกษตรตามกระแสเศรษฐกิจ
 • ไม่ต้องหาตลาดเอง
 • ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมทั้งทางตรง คือ ทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะมีรายได้เสริม และทางอ้อมคือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการส่งสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสู่ตลาด
 • แม้วันหนึ่งจะออกจากโครงการก็อยู่ได้ด้วยตนเอง เพราะมีความรู้การทำเกษตรอินทรีย์หรือสามารถแปรรูปสินค้าเกษตรเองได้อย่างดี

 

 

เสมอใจยังมีข้อดีต่อคนในสังคมด้านอื่นๆอีกที่คาดไม่ถึง คือ

1. ผู้ที่อยากกลับบ้านเกิด แต่ยังไม่รู้จะทำอะไรหรือกลัวความเสี่ยงเพราะขาดรายได้ สามารถเข้าร่วมกับโครงการเสมอใจในฐานะเกษตรกรได้ ไม่ใช่แค่ผู้ลงทุนเท่านั้น เสมอใจจะลงพื้นที่จริงเพื่อดูวัตถุดิบและความสามารถของคนในท้องถิ่นนั้น เพื่อร่วมกันคิดและพัฒนาสินค้า 

2.  ชาวบ้านสามารถนำความรู้ใหม่ที่ได้จากเสมอใจไปประกอบอาชีพอื่นๆ หรือผลิตสินค้าใหม่ๆโดยไม่จำเป็นต้องนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการเสมอใจก็ได้

3. สินค้าภายใต้แบรนด์เสมอใจ เป็นสินค้าที่ของคนไทยโดยแท้ไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่ง  เพราะเกิดจากการทำงานร่วมกันของคนในสังคมไทย

4. สินค้าภายใต้แบรนด์เสมอใจ เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ จึงผลิตตามฤดูกาล  ดังนั้นใน 1 ปี เกษตรกรอาจจะได้ผลิตสินค้าสินค้าใหม่ หรือสินค้าเดิมสูตรใหม่ ซึ่งทำให้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องปลูกพืชนอกฤดู หรือมีภาระต้องหาวัตถุดิบทางการเกษตร

5. ระบบโครงสร้างธุรกิจของโครงการฯ เป็นโครงสร้างทางธุรกิจที่ยั่งยืนเพราะเป็นระบบที่พึ่งพากันและไม่ขึ้นกับราคาตลาดโลก ด้วยมีทรัพย์จากแผ่นดินจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน มีสินจากการลงทุนของคนเมืองและความรู้ใหม่จากพนักงานเสมอใจ จึงเกิดเป็นสินค้าอินทรีย์ที่ไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เพื่อสังคมได้ในตัวเองอย่างแท้จริง

6. นอกจากนี้เสมอใจยังวางแผนจะสร้างความเข้าใจใหม่ให้กับผู้บริโภคว่า สินค้าออร์แกนิคนั้นไม่ใช่สินค้าที่มาจากการใช้วัตุดิบทางธรรมชาติ แต่เป็นสินค้าที่ไร้สารเคมีตั้งแต่กระบวนการเตรียมดินปลูก ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคจะฉลาดซื้อฉลาดเลือกมาก

แผนความยั่งยืน

เมื่อผู้ลงทุนได้รับกำไร จะกลับมาลงทุนเพิ่มอีกและไม่ถอนทุนออก โครงสร้างธุรกิจของเสมอใจจึงเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนในตัวเองอยู่แล้ว

Project Owner