ผูกพันปิ่นโต The Bonding Box

อากาศ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพจิต, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ครอบครัว, ชุมชน

LAST UPDATE ON

08 พ.ค. 2560

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Idea

PROJECT STARTED ON

07 ธ.ค. 2559

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

607
Part I : Idea Development

: Defining Problems

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
blackboxnoke
Suppawit Sanguankumthorn
เข้าร่วม
intorregiada
Giada Intorre
เข้าร่วม
อยู่ในระยะ :
Idea
ชื่อทีม :
LOHAS
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
07 ธ.ค. 2559
พื้นที่โปรเจกต์ :
กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

เกิดจากกลุ่มเพื่อนๆที่มีแนวคิดคล้ายๆกัน ก่อนที่พวกเราจะมาร่วมกันสร้างกลุ่มนี้พวกเรามักชอบแลกเปลื่ยนประสบการณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งรอบข้าง เช่นกิจกรรมร่วมทำงานอาสาต่างๆ เรียนรู้ที่จะปลูกผักปลอบสารพิษ หรือชอบแชร์ความรู้เกี่ยวกับอาหารและวิธีดูแลสุขภาพ  สิ่งเหล่านี้ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเราดีขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่พวกเราอยากสร้างโครงการดีๆให้กับเพื่อนมิตรคนอื่นๆได้มีความสุขกายและใจ และพวกเรามองว่าการมอบอาหารหรือขนมที่ดีและอร่อยให้กับผู้อื่น จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วย ซึ่งพวกเราเห็นได้จากการที่ผู้คนมอบหรือแลกเปลี่ยนอาหารและขนมในเทศกาลต่างๆ เป็นการก่อให้เกิดความสุขในใจทั้งผู้ให้และผู้รับ เราจึงคิดว่าการที่ผู้คนได้ลองทำอาหารด้วยตัวเองแล้วมอบให้ความอื่นดูบ้างจะยิ่งสามารถสร้างความประทับใจที่พิเศษกว่าแน่นอน


 

แนวคิดโครงการ

'อาหาร' เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคนในสังคม รวมถึงสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้คนได้เมื่อมีการแลกเปลี่ยนกัน ผู้รับสามารถรับรู้ได้ถึงความใส่ใจของผู้ให้จากอาหารที่ถูกบรรจงทำขึ้น ที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพ

ความประทับใจนี้จึงกลายเป็นอีกจุดเริ่มต้นเล็กๆของมิตรภาพระหว่างผู้คนได้

เพราะมิตรภาพเริ่มต้นจาก ‘การให้’ มอบสิ่งดีๆให้แก่กัน

Problem Topic

อากาศ,ความรู้ในการดูแลสุขภาพ,สุขภาพจิต,ความมั่นคงทางอาหาร,ที่อยู่อาศัย,การพัฒนาชุมชน,การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

Target

ครอบครัว,ชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

ในระยะเวลา 6 เดือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในสังคมที่ตนเองอยู่มากขึ้น มีโอกาสได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่มากขึ้น โดยสามารถดูได้จากการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ของแต่ละคนในขณะที่ร่วมโครงการ มีการสัมภาษณ์ความรู้สึกหลังจบโครงการทุกสิ้นเดือน

นอกจากนี้จะวัดจากจำนวนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มคนนอกโครงการที่มาเข้าร่วม workshop สร้างความสัมพันธ์ในแต่ละเดือนด้วย เพื่อดูว่ามีคนให้ความสนใจมากขึ้นมากน้อยเพียงใด

เว็บไซต์

ปัญหา

ผู้คนในเมืองใหญ่ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ต้องใช้ชีวิตอย่างรวดเร็วเพื่อแข่งกับตัวเองและแข่งกับเวลา เทคโนโลยีใหม่ๆได้ดึงดูดความสนใจและเวลาไปมากมาย จนทำให้มีการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลง มีเวลาดูแลใส่ใจตัวเองรวมถึงคนรอบตัวน้อยลง โดยเฉพาะเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารในแต่ละวันที่ผู้คนมักละเลยไม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเองและคนที่รัก ผู้คนมักเลือกซื้ออาหารที่ให้ความสะดวกรวดเร็วมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการ อัตราการรับประการผักผลไม้ต่ำก่อให้เกิดโรคร้ายได้ง่าย และมักจะให้รางวัลตัวเองกับอาหารเริดรสต่างๆเมื่อรู้สึกอ่อนล้าจากการใช้ชีวิตในเมือง และอาหารเหล่ามักเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์และสร้างโทษให้กับร่างกาย เช่นของ ทอด ของมัน ของหวาน เป็นต้น

วิธีการแก้ไข

เราจะสนับสนุนการสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีเกี่ยวกับความสำคัญของมิตรภาพและการมีเพื่อนมิตรรอบข้าง โดยเริ่มจากให้กลุ่มเป้าหมายสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองก่อน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับดูแลสุขภาพและความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ดีมาเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตนเองและคนรอบตัว สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกันโดยการให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งต่อปิ่นโตเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อมอบความรู้สึกดีๆต่อกันผ่านอาหารที่ดี อร่อย และทำด้วยใจ ซึ่งเมนูที่กลุ่มเป้าหมายทำนั้นจะเน้นไปที่เมนูที่มีแต่ผักผลไม้ง่ายๆเพื่อส่งเสริมให้รับประทานผักผลไม้กันมากขึ้นด้วย

ผลกระทบทางสังคม

ผู้คนเริ่มตะหนักว่าการเริ่มใส่ใจอาหารการกินที่ดีจะส่งผลภายในสุขภาพและจิตใจ นอกจากนั้นยังเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์กับมิตรรอบข้างด้วยการแบ่งปันมื้ออาหารที่ดีให้แก่กัน เป็นการแสดงความใส่ใจ ความปราถนาดี และความมีน้ำใจให้แก่กัน

ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันแต่ไม่เคยคุยจะมีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้นเพียงลองแลกเปลี่ยนอาหารมาชิมกันดู สภาพแวดล้อมสังคมละแวกที่อยู่อาศัยจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น

หรือคนทำงานที่เดียวกันแต่รู้สึกมีช่องว่างระหว่างกัน เช่นหัวหน้าและลูกน้อง การมอบปิ่นโตที่ทำเองกับมือให้กันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยลดระยะห่างหรือกำแพงระหว่างกันได้

เมื่อการให้เป็นสิ่งที่สื่อถึงการแสดงความจริงใจต่อกัน จะทำให้การทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะราบรื่นขึ้น สังคมโดยรวมน่าอยู่ เมื่อเกิดปัญหาใดก็จะช่วยกันแก้ปัญหา และยังพูดคุยกันได้อย่างสนิทสนมมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้คนในเมืองรักษาสุขภาพของตนเองและคนรอบกายมากขึ้น โดยการหันมารับประทานผักผลไม้มากขึ้น ลดการรับประทานอาหารขยะและลดปริมารการรับประทานเนื้อสัตว์อีกด้วย


 

แผนความยั่งยืน

นำโครงการมาประสานร่วมกับโครงการ Meatless Monday  เสนอจัดทำ Package หรือ Promotion ร่วมกับร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อรอบๆกรุงเทพมหานครให้เพิ่มเมนูเพื่อสุขภาพเน้นผักผลไม้ล้วนในทุกๆวันจันทร์ และมีบริการส่ง delivery ให้กับคนสำคัญของลูกค้าได้ (คล้ายๆกับการสั่งซื้อดอกไม้ให้กับคนพิเศษ แต่เป็นการสั่งอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้แทน และได้ในหลายโอกาส) และมีบริการแนบข้อความในกล่องอาหารด้วย