Dream Hub

การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ครอบครัว, เด็ก, วัยรุ่น

LAST UPDATE ON

03 ก.พ. 2560

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Idea

PROJECT STARTED ON

27 ม.ค. 2560

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

520
Part I : Idea Development

: Defining Problems

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Idea
ชื่อทีม :
Grow-Up
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
01 ม.ค. 2550
พื้นที่โปรเจกต์ :
นครปฐม : เมือง
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

เกิดจากสมาชิกในทีมต่างมีสภาพเเวดล้อมที่ไม่เหมาะกับการทำกิจกรรมที่เป็นความฝันของตัวเอง เเละเราเห็นว่าเด็กในปัจจุบันก็เป็นปัญหาเเบบเดี่ยวกัน 

แนวคิดโครงการ

พลังแห่งความฝัน สร้างสรรค์โลกให้สวยงาม : เราเชื่อว่าโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีมากมาย สิ่งอำนวยความสะดวก ศิลปะงดงาม เเละทุกอย่างเกิดจากความฝันที่ผ่านการลงมือทำ  

Problem Topic

การเล่น,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ศักยภาพเด็กและเยาวชน

Target

ครอบครัว,เด็ก,วัยรุ่น

เป้าหมายของโครงการ

สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กๆได้ลองทำตามความฝันของเขา อันได้แก่   

-การให้ผู้ปกครองได้เข้าใจและยอมรับ               
-การให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ            
-การให้สถานที่รองรับในการทำกิจกรรม            
-
การสร้างความมั่นใจและความภูมิใจในตัวเด็ก

เว็บไซต์

ปัญหา

ปัญหา : เด็กไม่ได้ลองทำในสิ่งที่ที่เด็กสนใจ

สาเหตุ : เกิดจากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่เข้าใจในสิ่งที่เด็กต้องการจะทำ,ไม่กล้าที่จะทำไม่มีพื้นที่รองรับ,ไม่มีความรู้พอที่จะทำสิ่งที่เขาสนใจได้

วิธีการแก้ไข

1คัดเลือกเด็กที่มีปัญหาจริงโดยแบ่งกลุ่มตามประเภทกิจกรรมเหมือนกัน
2กิจกรรม”แรกพบ”เป็นกิจกรรมที่เด็กทุกคนมาพบกันเพื่อทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มเดียวกัน
3กิจกรรม”Dream Work”เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือทำจริงพร้อมการควบคุมจากพี่กลุ่มและพี่อาสาปั้นฝัน ใช้ความรู้ที่น้องๆมีประกอบการทำกิจกรรม
4กิจกรรม”Go to Dreamer”เป็นกิจกรรมที่ให้เพื่อนๆและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ชมผลงาน
5ติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยการสอบถาม สัมภาษณ์ ดูคุณภาพของผลงาน ความสุข อารมณ์ของน้องๆโดยติดตามเป็นระยะ

ผลกระทบทางสังคม

สร้างความมั่นใจให้กับตัวเด็กมากขึ้น ทำให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าเเสดงออก ในสิ่งที่เเตกต่าง อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เขากล้ายเป็นผู้ใหญที่มีคุณภาพในอนาคต

แผนความยั่งยืน

สร้างเป็นโครงการต้นเเบบ(PlatFrom)ให้กับโรงเรียนอื่นๆได้เเละมีการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมนี้