DOG-TOR

การเข้าถึงบริการสุขภาพ
สัตว์

LAST UPDATE ON

10 เม.ย. 2560

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Prototyping

PROJECT STARTED ON

28 ม.ค. 2560

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

274
ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
Homura
Pakpoom Singkorapoom
เข้าร่วม
อยู่ในระยะ :
Prototyping
ชื่อทีม :
DOG-TOR
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
20 ธ.ค. 2559
พื้นที่โปรเจกต์ :
กรุงเทพมหานคร : บางเขน
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

เนื่องจากสุนัขไม่สามารถสื่อสารภาษามนุษย์เพื่อบอกเจ้าของว่าตอนนี้สุนัขนั้นป่วยอยู่ได้ วิธีเดียวที่เจ้าหน้าที่ดูแล shelter จะทราบได้ว่าสุนัขที่ตนดูแลอยู่นั้นป่วยหรือไม่คือการสังเกตพฤติกรรมของสุนัขตนเองว่ามีอาการซึมหรือไม่ยอมกินอาหารหรือไม่ซึ่งกว่าเจ้าของจะสังเกตถึงอาการผิดปกตินั้นสุนัขอาจป่วยหนักไปแล้วทำให้ยากต่อการรักษาหรือหากเป็นโรคที่อันตรายอาจถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้

แนวคิดโครงการ

ทีม DOG-TOR คิดอุปกรณ์ซึ่งสามารถบอกผู้เลี้ยงดูหืออาสาสมัครได้ว่าเกิดอาการผิดปกติกับสุนัขใน shelter แล้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถแยกสุนัขตัวนั้นเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการติดโรคกับสุนัขตัวอื่น อีกทั้งยังเป็นการบอกให้อาสาสมัครระวังตัวเองจากความเสี่ยงในการติดโรคจากหมาสู่คนได้ และเจ้าหน้าที่สามารถพาสุนัขไปรักษาได้แต่เนิ่นๆ 

Problem Topic

การเข้าถึงบริการสุขภาพ

Target

สัตว์

เป้าหมายของโครงการ

-เจ้าหน้าที่ดูแล shelter สามารถพาสุนัขของตนไปหาสัตวแพทย์ได้ตั้งแต่สุนัขมีอาการป่วยระยะเริ่มต้น
-เจ้าหน้าที่ดูแล shelter สามารถแยกสุนัขที่ป่วยออกจากสุนัขตัวอื่นใน shelter เพื่อป้องกันการติดโรคกับสุนัขตัวอื่นๆ
-อาสาสมัครที่เข้ามาช่วยงานสามารถรู้ได้ว่าสุนัขตัวไหนนั้นป่วยหรือไม่จึงสามารถใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการดูแลเพื่อป้องกันการติดโรคจากสุนัขสู่คน

เว็บไซต์

ปัญหา

เนื่องจากสุนัขไม่สามารถสื่อสารภาษามนุษย์เพื่อบอกเจ้าของว่าตอนนี้สุนัขนั้นป่วยอยู่ได้ วิธีเดียวที่เจ้าหน้าที่ดูแล shelter จะทราบได้ว่าสุนัขที่ตนดูแลอยู่นั้นป่วยหรือไม่คือการสังเกตพฤติกรรมของสุนัขตนเองว่ามีอาการซึมหรือไม่ยอมกินอาหารหรือไม่ซึ่งกว่าเจ้าของจะสังเกตถึงอาการผิดปกตินั้นสุนัขอาจป่วยหนักไปแล้วทำให้ยากต่อการรักษาหรือหากเป็นโรคที่อันตรายอาจถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้

วิธีการแก้ไข

ทางทีม DOG-TOR จึงคิดอุปกรณ์ซึ่งสามารถบอกเจ้าหน้าที่ดูแล shelter ได้ว่าเกิดอาการผิดปกติกับสุนัขที่ตนดูแลแล้วเพื่อให้เจ้าของสามารถพาสุนัขไปรักษาได้แต่อาการยังระยะเริ่มต้น

ผลกระทบทางสังคม

-สามารถช่วยสุนัขใน shelter ให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้ดียิ่งขึ้น
-ลดอัตราการติดโรคจากสุนัขต่อสุนัขใน shelter ได้
-ลดอัตราการติดโรคจากสุนัขสู่คนซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการติดจากสุนัขใน shelter สู่อาสาสมัครที่มาช่วยงาน

แผนความยั่งยืน

สามารถร่วมมือกับโรงพยาบาลสัตว์ในการพัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตต่อๆไป