BUY1GIVE1

การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส, เด็ก

LAST UPDATE ON

21 มิ.ย. 2560

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Idea

PROJECT STARTED ON

13 มิ.ย. 2560

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

156
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Idea
ชื่อทีม :
GBS1
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
13 มิ.ย. 2550
พื้นที่โปรเจกต์ :
กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

ได้แรงบรรดาลใจจาก ไอเดียที่ว่า เราจะช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ตัวเองสามารได้ประโยชน์ด้วยได้อย่างไรและแนวคิดที่ว่า ผู้ซื้อเท่ากับผู้ให้ จึงออกมาเป็นโครงการ BUY1GIVE1

แนวคิดโครงการ

ชื่อโครงการ : BUY1GIVE1

แนวคิดโครงการ :เป็นโครงการช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดแคลนในเรื่องของอุปกรณ์การเรียน เสื้อนักเรียน และหนังสือเรียน  ผ่านทางการซื้อสินค้าของโครงการ ภายใต้แนวคิด "BUY1GIVE1"  คล้ายๆกับแนวคิดซื้อ1แถม1แต่ แต่คนที่ได้รับของแถมนั้นคือเด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา
เช่น เมื่อซื้อปากกา ทางโครงการก็จะบริจาคปากกา เมื่อซื้อสมุดทางโครงการก็จะบริจาคหนังสือและสื่อการสอนต่างๆ นอกจากผู้ซื้อจะได้สินค้าที่ต้องการแล้ว ก็ยังได้มีส่วนร่วมในการบริจาคอุปกรณ์ทางการศึกษาให้เด็กๆที่ขาดแคลนในต่างจังหวัดอีกด้วย


1.สะดวก : สะดวกในการบริจาค  เพราะการซื้อสินค้าของโครงการ สามารถซื้อได้ในร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนในมหาลัย การซื้อสินค้าทางออนไลน์ รวมถึงการฝากขายใน B2S และในห้างสรรพสินค้า ผ่านทางดิสเพลย์ ขายสินค้าของทางโครงการ
2.เลือกได้ : เลือกได้ว่าจะช่วยเหลืออะไร เช่น ซื้อปากา ทางโครงการก็จะบริจาคปากกา ซื้อสมุด ทางโครงการก็จะบริจาคสมุด ซื้อเสื้อทางโครงการก็จะบริจาคเสื้อนักเรียน
3.วางใจได้ : วางใจได้มากขึ้นเพราะทางโครงการจะบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้น ไม่บริจาคเป็นเงินสด และผู้บริจาคสามารถอัพเดทการบริจาคได้ทางเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ของโครงการ
4.ทุกคนสามารถช่วยเหลือได้ : ทุกคนสามารถช่วยเหลือได้ด้วยราคาสินค้าที่ไม่แพง สมมุติราคาปากกาต้นทุนราคา 10บาท ทางโครงการก็จะนำมาขาย 22บาท เป็นค่าดำเนินโครงการ20เปอร์เซ็น

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ที่บทบาทหลักในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส  โดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กเด็กยากจน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๐ ของเด็กทั้งหมดที่อยู่ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 31168.9คนจากจำนวนทั้งหมด  44,527 คน แบ่งเป็นทั้งหมด 51 โรงเรียน
จำนวนนักเรียนในประเทศไทยทั้งหมดในปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 7,032,131 คน  (ข้อมูลเมื่อ ณ 10 มิถุนายน 2559) 

 
 
     

Problem Topic

การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,การเลือกเรียนต่อ,การเล่น,คุณภาพการศึกษา,คุณภาพครู,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ศักยภาพเด็กและเยาวชน

Target

ผู้ด้อยโอกาส,เด็ก

เป้าหมายของโครงการ

1.สามารถช่วยเหลือเด็กในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในกลุ่มของ เด็กยากจน ซึ่งมีมากถึงร้อยล่ะ70เปอร์เซ็นของทั้งหมด ในเรื่องของอุปกรณ์ศึกษา หนังสือเรียน เสื้อนักเรียน เดือนล่ะ1โรงเรียนในระยะสั้น และเดือนล่ะ2โรงเรียนในระยะยาว
2.สามารถสนับสนุนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในเรื่องของสื่อการสอนได้
3.สามารถจัด Event ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในการขายสินค้าของโครงการ
4.เป็นที่รู้จักในสื่อSocial media ด้านการช่วยเหลือเด็กในด้านการศึกษา
ผลกระทบทางสังคม
1.เด็กๆในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ได้รับการศึกษาที่ดีมากขึ้น จากสื่อการสอนที่โครงการบริจาคไป
2. เด็กๆในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สามารถเรียนหนังสือได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับบริจาคไป
3.ช่วยประหยัดรายจ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้ปกครองไม่อย่างส่งเด็กมารียน
4.เด็กๆสนใจไปเรียนมากขึ้น อัตราการลาออกจากการเรียนกลางคันลดลง เพราะโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการสอนที่มากขึ้น ส่งผลให้อนาคตของเด็กมีแนวโน้มไปในแนวทางที่ดีขึ้น
5.ชีวิตของเด็กๆที่ได้รับบริจาคดีขึ้น จากการมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียนเพียบพร้อม
6.ในเด็กก่อนประถมและประถมซึ่งเป็นวัยที่กำลังพัฒนา เมื่อมีอุปกรณ์การเรียนครบถ้วนทำให้การพํฒนาของเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เว็บไซต์

ปัญหา

1.ปัญหาในเรื่องของงบประมาณอุปกรณ์การศึกษาที่รัฐบาลสนับสนุน(นโยบายเรียนฟรีแต่เหมือนไม่ฟรี)
ถ้าดูจากงบประมาณที่รัฐบาลให้กับ เด็กในส่วนของอุปกรณ์การศึกษา แต่ล่ะปีจะพบว่า ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่อนข้างต่ำมาก เพียงปีล่ะ100-200บาทเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการจะเรียนหนังสือให้มีประสิทธิภาพจะต้องใช้งบประมาณต่อหัวมากกว่านี้


2.ปัญหาในเรื่องของงบประมาณเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐบาลสนับสนุน
ถ้าดูจากงบประมาณที่รัฐบาลให้กับ เด็กในส่วนของเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งให้แค่เพียง2ชุดต่อปีเท่านั้น ซึ่งยังไม่รวมชุดพละ ชุดลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานของเด็กอย่างแน่นอน


3.ปัญหาในเรื่องของงบประมาณหนังสือเรียนที่รัฐบาลสนับสนุน
ถ้าดูจากงบประมาณที่รัฐบาลให้กับ เด็กในส่วนของหนังสือเรียน ซึ่งไม่เพียงพ่อต่อการเรียนและการพัฒนาของเด็กเลย โดยเฉพาะเด็กก่อนประถมซึ่งให้งบประมาณเพียงแค่200บาทเท่านั้น หรือเท่ากับหนังสือเรียนดีๆ1เล่มเอง และไม่มีทางเลยที่จะซื้อหนังสือเรียนพิเศษเพิ่มเติมจากที่มีเรียนปกติ  เป็นเหตุให้เกิดการห่างชั้นกันมากระหว่างเด็กที่พ่อแม่มีเงินและพ่อแม่ไม่เงิน


4.ไม่สามารถควบคุมไม่ได้เลยว่าโครงการหรือมูลนิธิ จะเอาเงินไปทำอะไรบ้าง ตรงกลับวัตถุประสงค์หรือเปล่า
5.การบริจาคเป็นเงินสด ทำให้อาจจะเกิดปัญหา เรื่องการนำเงินไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์ของโครงการและปัญหาการทุจริตเงินบริจาค ถ้าบริจาคเป็นสิ่งของที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการปัญหาเหล่านี้จะน้อยลง
6.ผู้บริจาคหลายๆคนไม่มั่นใจในโครงการช่วยเหลือสังคมที่เกิดขึ้นใหม่
7.ในบางครั้งผู้บริจาค อาจจะอยากได้ผลตอบแทนในการบริจาคมากกว่าความรู้สึกดีๆ เช่น การลดหย่อนภาษี การได้ของทีล่ะลึก การได้ถ่ายภาพไปอวดเพื่อนๆ การได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคม
 

วิธีการแก้ไข

1.วิธีการแก้ปัญหาปัญหาในเรื่องของงบประมาณอุปกรณ์การศึกษาที่รัฐบาลสนับสนุนน้อยเกินไป ทางโครงBUY1GIVE1 ได้ขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษา เพื่อนำเงินมาซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้เด็กในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.วิธีการแก้ปัญหาปัญหาในเรื่องของงบประมาณเสื้อผ้านักเรียนที่รัฐบาลสนับสนุนน้อยเกินไป ทางโครงBUY1GIVE1 ได้ขายสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้า แฟชั่นต่างๆ เพื่อนำงินมาซื้อเสื้อผ้านักเรียนให้เด็กในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
3.วิธีการแก้ปัญหาปัญหาในเรื่องของงบประมาณเหนังสือเรียนที่รัฐบาลสนับสนุนน้อยเกินไป ทางโครงBUY1GIVE1 ได้ขายสินค้าเกี่ยวกับ สมุดจด หนังสือ pocketbook ต่างๆ เพื่อนำงินมาซื้อเสื้อผ้านักเรียนให้เด็กในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
4.ด้วยรูปแบบการบริจาคของ BUY1GIVE1 ทำให้ผู้บริจาคสามารถควบคุมได้ว่าจะให้ทางโครงการบริจาคอะไรให้เด็กในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งจะสามารถสร้างความพึงพอใจ
5.ทางโครงการจะเน้นการบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการใช้เงินที่ไม่ถูกวัตถุประสงค์ของผู้รับบริจาค
 

ผลกระทบทางสังคม


1.เด็กๆในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ได้รับการศึกษาที่ดีมากขึ้น จากสื่อการสอนที่โครงการบริจาคไป
2. เด็กๆในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สามารถเรียนหนังสือได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับบริจาคไป
3.ช่วยประหยัดรายจ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้ปกครองไม่อย่างส่งเด็กมารียน
4.เด็กๆสนใจไปเรียนมากขึ้น อัตราการลาออกจากการเรียนกลางคันลดลง เพราะโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการสอนที่มากขึ้น ส่งผลให้อนาคตของเด็กมีแนวโน้มไปในแนวทางที่ดีขึ้น
5.ชีวิตของเด็กๆที่ได้รับบริจาคดีขึ้น จากการมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียนเพียบพร้อม
6.ในเด็กก่อนประถมและประถมซึ่งเป็นวัยที่กำลังพัฒนา เมื่อมีอุปกรณ์การเรียนครบถ้วนทำให้การพํฒนาของเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนความยั่งยืน

สินค้าที่จำหน่าย
-การคำนวณราคาสินค้าเบื้องต้น
ราคาต้นทุนของสินค้า+ราคาสินค้าที่จะบริจาค(ต้องเท่ากับต้นทุนของสินค้าที่ขาย)+ค่าการตลาดและการดำเนินงาน = ราคาสินค้า
1.หมวดหมู่อุปกรณ์การศึกษา
ดินสอ ปากกา ปากกาเหล็ก ยางลบ ไม้บรรทัด กล่องดินสอ
2.หมวดหมู่แฟชั่น
เสื้อคอกลม เสื้อคอปก เข็มกลัด กระเป๋า
3.หมวดหมู่หนังสือและสื่อmedia ต่างๆ
สมุดจด สมุดวาดเขียน กระดาษ พอคเก็ตบุ๊ค CD เพลง

สถานที่จำหน่าย
สินค้าของโครงการมีจำหน่ายใน  face book ,web site ,ฝากขายตามร้านเครื่องเขียนในมหาลัย ,ฺb2s,ตั้งบูทขายบริเวณ BTS,ห้างสรรพสินค้า ด้วยดิสเพลย์ขายสินค้า (Point of purchase)