Intrapreneur for Change


LAST UPDATE ON

24 ต.ค. 2560

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Prototyping

PROJECT STARTED ON

24 ต.ค. 2560

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

1828
ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
kimshuye
สันติสุข เข็มเพ็ชร
ยังไม่เข้าร่วม
dissayat
Dissaya T.
ยังไม่เข้าร่วม
im.uddjang
Phorntip Limpichaisopon
ยังไม่เข้าร่วม
อยู่ในระยะ :
Prototyping
ชื่อทีม :
School of Changemakers
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
24 ต.ค. 2550
พื้นที่โปรเจกต์ :
กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

แนวคิดโครงการSOC ร่วมกับ โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับผู้สนใจการแก้ปัญหาสังคมด้วยโมเดลกิจการเพื่อสังคม หรือการคิดนวัตกรรมสังคม ทำงานร่วมกับผู้นำประชาสังคม 4 พื้นที่ในบทบาท Intrapreneur เพื่อบุกเบิกโมเดลใหม่ๆ ในการสร้างความยั่งยืนในการทำงานการแก้ปัญหาสังคม 
 
Background
เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันองค์กรที่ทำงานภาคสังคม องค์กรภาคประชาสังคมนั้นเผชิญกับความท้าทายต่างๆ  บางองค์กรพยายามปรับตัวกับทั้งปัญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซับซ้อนและรุนแรง ในขณะที่รูปแบบการลงทุนทางสังคมกำลังปรับจากทุนให้เปล่า (grant) ไปสู่รูปแบบการลงทุน และคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานภาคสังคมนั้น สนใจการริเริ่มกิจการเพื่อสังคมมากกว่าสมัครเข้าร่วมงานกับองค์กรภาคสังคมที่ทำงานมานาน   ในการปรับตัวหรือเปลี่ยนผ่านนั้น โดยทั่วไปใช้เวลา 2-3 ปี     Intrapreneur for change มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและทดลองโมเดลทางเลือกใหม่ๆ ผ่านการสร้าง platform และเครื่องมือให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง intrapreneur กับผู้นำองค์กรภาคสังคม เพื่อสร้าง quick win หรือทดลองไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างความยั่งยืน โดยยึดแนวคิดการประกอบการสังคม (social entrepreneurship) และการสร้างนวัตกรรมสังคม (social innovation)
 
โครงการนี้เหมาะกับใคร
 
  1. มีเป้าหมายหรือความสนใจในการริเริ่มกิจการเพื่อสังคมอยู่แล้ว  แต่อาจยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไร หรือทำอะไรดี   หรืออาจทำงานในสาย CSR/ Sustainability ของบริษัท  หรือสนใจและอยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม
  2. มีความสามารถเรียนรู้ได้เร็ว พร้อมเรียนรู้ ปรับตัว ไปกับการทำงานในพื้นที่จริง ที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องซับซ้อนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากมาย  (ability to learn, unlearn and relearn)
  3. ผู้ที่สนใจเป็น Intrapreneur (ผู้ประกอบการภายในหรือจากโจทย์ภายในองค์กร) มีความสนใจการแก้ปัญหาสังคมที่มีพื้นฐานหรือประสบการณ์การทำธุรกิจ หรือทำงานในภาคธุรกิจที่สนใจนำเอาความรู้ทางธุรกิจมาเสริมทัพกับการทำงานของภาคประชาสังคมที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานแก้ปัญหาสังคม เพื่อตอบโจทย์การทำงานองค์กรภาคสังคมในเรื่องการของการสร้างความยั่งยืนในการทำงาน
  4. มีคุณสมบัติและวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ เช่นมองหาและเห็นโอกาสเป็น กล้าเสี่ยง รู้ว่าตนเองถนัดและสนใจอะไร ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะการทำธุรกิจ เรียนรู้และปรับตัวเร็ว
  5. มีเวลาว่างสัปดาห์ละ 2 วัน หรือ 16 ชั่วโมง (ตารางเวลาจัดเองได้) เป็นเวลา 7 เดือน ​ (15 พฤศจิกายน 2560 - 15 มิถุนายน  2561) และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 
องค์กรภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมโครงการ
  1. เครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริต New Spirit (จ.ขอนแก่น)
  2. มูลนิธิบ้านครูน้ำ (จ.เชียงราย)
  3. บ้านโคกสลุง (จ.ลพบุรี)
  4. เครือข่ายสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข (จ.พังงา)
 
กระบวนการและระยะเวลาโครงการ
 
วันนี้- 31 ต.ค. 60                รับสมัคร (กรุณากรอกใบสมัครที่นี่)
1 พ.ย. 60                           ประกาศผลทางอีเมล์
3 พ.ย. 60                           ทำความรู้จักและทำความเข้าใจโครงการ
11-12 พ.ย. 60                    Workshop: Strategy for Change ร่วมกับพื้นที่ (จัดในกรุงเทพฯ) เพื่อทำความรู้จัก เข้าใจ และพัฒนาแผนการทำงานร่วมกัน       
15 พ.ย. 60- 15 พ.ค. 61       ดำเนินงานตามแผนงานที่พัฒนาร่วมกับพื้นที่ (โครงการมีงบประมาณสนับสนุนค่าตอบแทนเหมาจ่าย 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายเช่นค่าเดินทาง/ที่พัก 45,000 บาท สำหรับแต่ละพื้นที่)  พร้อมทีมสนับสนุนกลางที่สนับสนุน Intrapreneur และประชุมพัฒนาศักยภาพ Intrapreneur เดือนละครั้ง    
 
ติดต่อสอบถาม: newey@schoolofchangemakers.com

เป้าหมายของโครงการ

เว็บไซต์

ปัญหา

วิธีการแก้ไข

ผลกระทบทางสังคม

แผนความยั่งยืน