The Hero Season3


LAST UPDATE ON

29 ม.ค. 2561

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Done

PROJECT STARTED ON

26 ธ.ค. 2560

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

180
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Done
ชื่อทีม :
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
26 ธ.ค. 2550
พื้นที่โปรเจกต์ :
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

แนวคิดโครงการ

รายละเอียดโครงการ The Hero Season3

 

ก้าวสู่ปีที่ 3 แล้วสำหรับโครงการสร้างสรรค์สังคม The Hero Season3 ‘Gen Z พลังดีเปลี่ยนโลก’ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท คลาวด์แอนด์กราวด์ จำกัด ด้วยจุดมุ่งหมายในการเป็นเวทีเพื่อคนรุ่นใหม่ได้นำเสนอแนวความคิดที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม 

สำหรับปีนี้ The Cloud ได้จับมือร่วมกับ School of Changemakers ค้นหาและสนับสนุนทีมคนรุ่นใหม่หรือนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ที่มีไอเดียใหม่และสร้างสรรค์ในการป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคม ให้ได้มีโอกาสพัฒนาไอเดีย เรียนรู้ทักษะในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็นนักสื่อสาร ผ่านการลงมือทำโครงการจริง ด้วยการสนับสนุนด้านข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสังคม เครื่องมือและความรู้ในการริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม โค้ชและที่ปรึกษาตลอดจนเงินทุนตั้งต้น และการเข้าถึงโอกาสต่างๆ ในการขยายผลโครงการต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่/นิสิตนักศึกษาสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านการลงมือทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
 2. เพื่อเป็นการเชื่อมโยง และต่อยอดแนวคิด “Gen Z พลังดีเปลี่ยนโลก” ผ่านการสนับสนุนคนรุ่นใหม่/นิสิตนักศึกษา ให้ริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมดังกล่าว

คุณสมบัติ

 • คนรุ่นใหม่ อายุ 18-24 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า รวมทีมกันอย่างน้อย 2-3 คน
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมเรียนรู้สนใจการสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคม
 • มีไอเดียหรือกำลังทำโครงการเพื่อสังคมของตนเองอยู่
 • สามารถทำโครงการในระยะต่อเนื่องได้ในเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2561
 • มีความสนใจจะขยายผลต่อหลังจบโครงการ

ทีมที่สมัครสามารถเลือกโจทย์ปัญหาสังคมที่สนใจ 1 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการออกแบบ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

 • Originality : ผู้ส่งโครงการเข้าร่วมเป็นเจ้าของไอเดียและลงมือทำเอง เนื่องจากการประกวดนี้ค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีแรงบันดาลใจ สนใจแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ด้วยไอเดียและวิธีการที่เกิดจากความสนใจของตน
 • Creativity: โครงการมีไอเดียน่าสนใจ เป็นไอเดียที่บอกเล่าถึงการออกแบบลงมือทำที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ แปลกใหม่กว่าวิธีเดิมๆ ที่มีอยู่ ซึ่งมักจะมาจากทำในสิ่งที่ผู้เสนอโครงการมีความสนใจ (passion) และเป็นไอเดียที่หากลงมือทำสำเร็จจะมีศักยภาพที่จะขยายผลและสามารถแก้ปัญหาในวงกว้างได้
 • Social Impact: โครงการมีผลกระทบทางสังคมที่ชัดเจน มีได้หลายระดับ เช่น อาจจะมีผลกระทบต่อตัวคนทำต่อชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย หรือมากที่สุดมีผลต่อการแก้ปัญหานั้นๆ ทั้งนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนผลกระทบของโครงการต้องวัดผลได้
 • Sustainability: สำหรับโครงการที่ต้องการสร้างสิ่งใหม่ หรือทดลองไอเดีย ความยั่งยืนอาจจะไม่ใช่แผนการทำงานในระยะยาวแต่อย่างน้อยโครงการที่ร่วมทำควรมีการกำหนดแนวทางว่าจะสามารถขยายผลได้อย่างไร

การสนับสนุน

 1. เงินทุนตั้งต้นสนับสนุนการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
 2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหา พร้อมกรณีศึกษา เพื่อเป็นจุดตั้งต้นของการริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
 3. เวิร์คช็อปค้นหาและพัฒนาโครงการตลอด 4 เดือน
 4. โค้ชและที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำตลอดการทำโครงการ
 5. โอกาสในการแสดงผลงานในรูปแบบของนิทรรศการ และพื้นที่สื่อสำหรับการนำเสนอโครงการให้เป็นที่รู้จัก

กิจกรรม

 • เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ (เปิด-ปิด รับสมัคร) 25 ธันวาคม - 12 มกราคม 2561
 • ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบ 15 มกราคม 2561 (เลื่อนเป็นวันที่ 18 มกราคม 2561)
 • เวิร์คช็อปพัฒนาไอเดีย 4 วัน (ต้องมาทุกครั้งจนจบโครงการ)

** ทุกทีมจะต้องเข้าร่วมงานอีเวนต์จัดแสดงผลงานในวันที่ 31 มีนาคม 2561 **

หากคุณมีไอเดียที่ชัดเจน ว่าอยากแก้ปัญหา 1 ใน 4 ปัญหาโจทย์ของเรา ด้วยวิธีอะไร กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และอยากสื่อสารอะไรไปยังสังคม ถ้าหากคุณมีข้อมูลที่ชัดเจนพร้อมแล้ว คุณสามารถกรอกใบสมัครได้ ที่นี่

โปรเจกต์ที่ส่งเข้าร่วม The Hero Season3 จะมีสิทธิ์ได้รับ

 • การจับคู่กับโค้ชที่จะคอยให้คำแนะนำตลอดการพัฒนาโครงการ และการลงมือทำจริง
 • เรียนรู้การสร้างคอนเทนต์และการเป็นนักสื่อสารที่ดีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม
 • การเข้าร่วมพูดคุยและปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรม
 • พื้นที่สื่อในการนำเสนอผลงาน

เมื่อโครงการผ่านการพิจารณา จะได้รับเงินทุนสนับสนุน นับจากวันที่นำเสนอ โดยผู้เข้าร่วม

 • นัดอัพเดทโครงการ กับ Coach อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง (นัดหมายกับโค้ชตามสะดวก)
 • อัพเดทข้อมูล รูปภาพ บันทึกการเรียนรู้ของสมาชิกในทีมแต่ละคน ลงในเว็บไซต์ Schoolofchangemakers.com รวมไปถึงสามารถอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ เปรียบเสมือน Portfolio ของโครงการให้คณะกรรมการ ผู้ที่สนใจ ได้ติดตาม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนได้อย่างสะดวก
 • ทุกทีมจะต้องเผยแพร่ผลงานของตนเองภายในงานอีเวนต์ของโครงการในวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมีรูปแบบการนำเสนอให้เลือก 3 รูปแบบคือ บทความ อีเวนต์ และวีดีโอ 

** ทางผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางตามความเหมาะสม **

ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/BR7gbT52P9NDEitF3

ข้อมูลเพิ่มเติม boy@schoolofchangemakers.com

เป้าหมายของโครงการ

เว็บไซต์

ปัญหา

วิธีการแก้ไข

ผลกระทบทางสังคม

แผนความยั่งยืน

Project Owner