Ready Set Grow

ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ครอบครัว

LAST UPDATE ON

12 มิ.ย. 2562

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Prototyping

PROJECT STARTED ON

05 ก.พ. 2561

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

275
ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

Part I : Idea Development

: Defining Problems

Part 3 : Take Action

: Team Management

: Communication for Change

จำนวนเงินทั้งหมด (บาท)
15,000.00
บาท
วันที่
ได้รับจาก
จำนวนเงิน (บาท)
ทุนนำไปใช้
27 มี.ค. 2561
School of Changemkers
5,000.00 บาท
จัดกิจกรรม Workshop
04 พ.ค. 2561
School of Changemkers
10,000.00 บาท
จัดกิจกรรม The Accepted EP2
รูปภาพ
Username
Name
Status
ioattz
ธนพงษ์ พึ่งธรรม
เข้าร่วม
shiizfoxprce
ชารี ฮ่ำรัตนาพร
เข้าร่วม
อยู่ในระยะ :
Prototyping
ชื่อทีม :
Ready Set Grow
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
10 มี.ค. 2551
พื้นที่โปรเจกต์ :
กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

โครงการนนี้เริ่มจากเพื่อนในทีมคนนึง ที่มีโอกาสที่ไม่ได้เดินตามในรูปแบบของค่านิยมที่สังคม  คือ ไม่ได้เรียนระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) 
แล้วเลือกทำในสิ่งที่เค้าเชื่อมั่น และจนหาสิ่งที่รักได้จนเจอ ทำเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ ทำให้การทำงานทุกครั้งที่ทำ 
เค้าสนุกและมีความสุขกับมัน โดยที่พ่อ แม่เค้าเข้าใจ พร้อมให้การสนับสนุนเค้าในการเดินในเส้นทางนี้ด้วย 
แต่... ยังมีเด็กๆ ที่ยังติดกรอบสังคม รึมีพ่อ แม่ผู้ปกครองบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้าใจ และให้การสนับสนุนในตรงนี้
เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนเกิดมามีเส้นทางในการเติบโตของตัวเอง ถ้าเข้าได้คำชี้แนะ และสนับสนุนให้ถูกทาง
ก็จะสามารถเติบโต และมีความสุข ในอย่างที่เค้าเป็น ได้

แนวคิดโครงการ

Ready Set Grow เป็นพื้นที่มอบเครื่องมือเพื่อช่วยแก้ปัญหาและความทุกข์ของคนวัยทำงาน

Problem Topic

ศักยภาพเด็กและเยาวชน

Target

ครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

ให้ผู้ปกครองได้เข้าใจและสนับสนุน เด็กม.ปลาย ให้ได้เลือกและเติบโตในเส้นทางของตัวเค้าเอง

เว็บไซต์

ปัญหา

1. ขาดชุดความรู้ ข้อมูลที่เท่าทันโลก โดยผู้ปกครองหลายคนยังมีความคิดรึค่านิยมเก่าๆที่ยึดติดอยู่
ยังมีมุมมองต่ออาชีพที่แคบ อาจทำให้เกิิดคำแนะนำ หรือการส่งเสริมที่ไม่ได้เหมาะกับยุคปัจจุบัน

2. การสื่อสารยังไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อทั้งผู้ปกครองและเด็กในการพูดคุย
บางครั้งการบกพร่องทางการสื่อสารทำให้เกิดการไม่เข้าใจกัน และเกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้

3. ขาดการเข้าใจซึ่งกันและกัน หลายครอบครัวที่ไม่ได้เข้าใจในความเป็นตัวตนของกัน
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเด็ก รึตัวผู้ปกครองเองที่อาจจะมองแต่ในมุมของตัวเอง จนละเลยในมุมมองของอีกฝั่งนึงไป

วิธีการแก้ไข

จัดกิจกรรม Workshop เป้นพื้นที่เรียนรู้ ที่ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ปกครองและตัวเด็กเอง

1. Speaker ที่มาพูดคุยเรื่องเทรนอาชีพที่เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะเปิดมิติมุมมองใหม่ๆให้กับผู้เข้าร่วม
​2. การรู้จักความเป็นของตัวของตัวเองในแต่ละบุคคลเพื่อที่ทำให้ได้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น
3. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ภายในครอบครัวได้เกิดการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น

ผลกระทบทางสังคม

เมื่อเกิดการเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นในครอบครัว ปัญหาต่างๆภายในครอบครัว พร้อมกับสิ่งที่เกิดตามมานั้นจะลดลง
และเด็กๆที่ผู้ปกครองช่วยชี้แนะ สนับสนุนให้เด็กๆได้เลือกเดินในเส้นทางของเค้าเอง จะได้เติบโต และใช้ชีวิตที่มีความสุข
พร้อมที่จะสามารถเป็นตัวอย่างให้กับผู้คนอื่นๆในสังคมได้

แผนความยั่งยืน

ตัว Ready Set Grow  เราจะขยายการทำ Workshop นี้เข้าสู่โรงเรียน เป็นกิจกรรมเสริมในวันประชุมผู้ปกครองของในโรงเรียนต่างๆ
Project Owner
User join Project
User join Project