Daddy Thumb เพื่อครอบครัวไทย 4.0

สิทธิและความเท่าเทียม, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, การค้ามนุษย์, ความเท่าเทียมทางเพศ, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, การเล่น, การเลือกเรียนต่อ, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, คุณภาพชีวิต
ครอบครัว

LAST UPDATE ON

08 มี.ค. 2561

VERIFICATION

Unverified

PROJECT STAGE

Prototyping

PROJECT STARTED ON

04 มี.ค. 2561

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

97
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

Part I : Idea Development

: Defining Problems

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Prototyping
ชื่อทีม :
Daddy Thumb
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
01 มี.ค. 2559
พื้นที่โปรเจกต์ :
กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

“ครอบครัว” คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม และเป็นฐานรากที่สำคัญมาก จำเป็นต่อการสร้าง Thailand 4.0 เพราะถ้าครอบครัวมีความสุข สมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะมีความสุข เมื่อออกไปดำเนินชีวิตในสังคมก็จะไม่สร้างปัญหา ทำให้สังคมมีความสุข และประเทศชาติก็จะมีความสุข เกิดความสามัคคีปรองดองกันอย่างแท้จริง

แต่กลับกัน ถ้าครอบครัวประสบปัญหาหรือมีความทุกข์ จิตใจเราก็จะทุกข์ตามไปด้วยโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าลูกของเรา หรือคุณพ่อคุณแม่ป่วย เราก็จะเกิดความเครียดจนไม่สามารถทำการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน

ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องช่วยกันสร้างครอบครัวให้แข็งแกร่งและมีความสุขจากภายใน ซึ่งสามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การแบ่งปันเรื่องเล่าเรื่องราวการสร้างครอบครัว การแนะนำกลวิธีการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น โดยอาจจะมาจากคุณพ่อ คุณแม่ คุณลูก คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา หรือสามีภรรยาที่ยังไม่มีลูกก็ได้

แนวคิดโครงการ

“ครอบครัว” คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม และเป็นฐานรากที่สำคัญมาก จำเป็นต่อการสร้าง Thailand 4.0 เพราะถ้าครอบครัวมีความสุข สมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะมีความสุข เมื่อออกไปดำเนินชีวิตในสังคมก็จะไม่สร้างปัญหา ทำให้สังคมมีความสุข และประเทศชาติก็จะมีความสุข เกิดความสามัคคีปรองดองกันอย่างแท้จริง

แต่กลับกัน ถ้าครอบครัวประสบปัญหาหรือมีความทุกข์ จิตใจเราก็จะทุกข์ตามไปด้วยโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าลูกของเรา หรือคุณพ่อคุณแม่ป่วย เราก็จะเกิดความเครียดจนไม่สามารถทำการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน

ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องช่วยกันสร้างครอบครัวให้แข็งแกร่งและมีความสุขจากภายใน ซึ่งสามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การแบ่งปันเรื่องเล่าเรื่องราวการสร้างครอบครัว การแนะนำกลวิธีการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น โดยอาจจะมาจากคุณพ่อ คุณแม่ คุณลูก คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา หรือสามีภรรยาที่ยังไม่มีลูกก็ได้

DaddyThumb.com เป็นชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ เป็นโรงเรียนเตรียมพ่อออนไลน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของคุณพ่อบ้านที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเป็นพ่อบ้านที่ฉลาด มีการวางแผนการจัดการครอบครัว ดูแลลูกและภรรยา ทำครอบครัวให้มีความสุข ครบทุกด้านของชีวิตอย่างแท้จริง สมกับฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัว โดยเราต้องการที่จะสร้างฐานคุณพ่อยอดเยี่ยมให้กับประเทศไทย จากระดับประเทศยกสู่ระดับอาเซียนและระดับโลกต่อไป ซึ่งจะมีทั้งคุณแม่และลูกๆ ยกนิ้วให้ โดยรวบรวมให้เป็นองค์ความรู้สำหรับครอบครัว ในการบอกเล่าเรื่องราวการสร้างครอบครัวที่ดี

ณ ปัจจุบัน เราได้ผลิตวิดีโอและบทความน่ารู้ต่างๆ ที่สนุกสนาน เช่น ทักษะการเลี้ยงดูลูก เคล็ดลับบริหารความสัมพันธ์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อครอบครัว นอกจากนี้ เรายังรับโค้ชชิ่งส่วนตัว รับบรรยาย และรับจัดทริปพาครอบครัวไปเที่ยว 

โดยทุกท่านสามารถรับชมได้ที่ DaddyThumb.com และปรึกษาเรื่องราวต่างๆ ได้ที่ Facebook รับปรึกษาปัญหา ครอบครัว คู่ชีวิต by พ่อเอส DaddyThumb หรือ Facebook DaddyThumb.com สอนพ่อเลี้ยงลูกอ่อน

Problem Topic

สิทธิและความเท่าเทียม,การใช้ความรุนแรงในครอบครัว,สิทธิสตรี,สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส,สิทธิผู้พิการ,สิทธิพลเมือง,สิทธิมนุษยชน,การค้ามนุษย์,ความเท่าเทียมทางเพศ,การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,คุณภาพการศึกษา,คุณภาพครู,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,การเล่น,การเลือกเรียนต่อ,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,สันติภาพ / ความสงบสุข,การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม,ความขัดแย้งแบ่งแยก,อาชญากรรม,คุณภาพชีวิต

Target

ครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ เป็นโรงเรียนเตรียมพ่อออนไลน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของคุณพ่อบ้านที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเป็นพ่อบ้านที่ฉลาด มีการวางแผนการจัดการครอบครัว ดูแลลูกและภรรยา ทำครอบครัวให้มีความสุข ครบทุกด้านของชีวิตอย่างแท้จริง สมกับฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัว โดยเราต้องการที่จะสร้างฐานคุณพ่อยอดเยี่ยมให้กับประเทศไทย จากระดับประเทศยกสู่ระดับอาเซียนและระดับโลกต่อไป ซึ่งจะมีทั้งคุณแม่และลูกๆ ยกนิ้วให้ โดยรวบรวมให้เป็นองค์ความรู้สำหรับครอบครัว ในการบอกเล่าเรื่องราวการสร้างครอบครัวที่ดี

เว็บไซต์

ปัญหา

“ครอบครัว” คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม และเป็นฐานรากที่สำคัญมาก จำเป็นต่อการสร้าง Thailand 4.0 เพราะถ้าครอบครัวมีความสุข สมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะมีความสุข เมื่อออกไปดำเนินชีวิตในสังคมก็จะไม่สร้างปัญหา ทำให้สังคมมีความสุข และประเทศชาติก็จะมีความสุข เกิดความสามัคคีปรองดองกันอย่างแท้จริง

แต่กลับกัน ถ้าครอบครัวประสบปัญหาหรือมีความทุกข์ จิตใจเราก็จะทุกข์ตามไปด้วยโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าลูกของเรา หรือคุณพ่อคุณแม่ป่วย เราก็จะเกิดความเครียดจนไม่สามารถทำการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน

ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องช่วยกันสร้างครอบครัวให้แข็งแกร่งและมีความสุขจากภายใน ซึ่งสามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การแบ่งปันเรื่องเล่าเรื่องราวการสร้างครอบครัว การแนะนำกลวิธีการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น โดยอาจจะมาจากคุณพ่อ คุณแม่ คุณลูก คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา หรือสามีภรรยาที่ยังไม่มีลูกก็ได้

วิธีการแก้ไข

เว็บบล็อก www.DaddyThumb.com เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ผมมี รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวการสร้างครอบครัวที่ดีในทุกมิติในมุมมองของคุณพ่อ เพื่อคุณแม่และลูกน้อย เพื่อครอบครัวที่อบอุ่น 

ผลกระทบทางสังคม

ครอบครัวมีความสุข สมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะมีความสุข เมื่อออกไปดำเนินชีวิตในสังคมก็จะไม่สร้างปัญหา ทำให้สังคมมีความสุข และประเทศชาติก็จะมีความสุข เกิดความสามัคคีปรองดองกันอย่างแท้จริง

แผนความยั่งยืน

Project Owner