What the meaning of Permanence.

สุขภาพจิต, คุณภาพชีวิต, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้สูงอายุ

LAST UPDATE ON

29 มี.ค. 2561

VERIFICATION

Unverified

PROJECT STAGE

Idea

PROJECT STARTED ON

11 มี.ค. 2561

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

192
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

Part I : Idea Development

: Defining Problems

Part 4 : Stepping to the Next

: Scaling Model

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
ohr
Worakamon Danpradit
เข้าร่วม
อยู่ในระยะ :
Idea
ชื่อทีม :
Future forever
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
01 ก.พ. 2561
พื้นที่โปรเจกต์ :
กรุงเทพมหานคร : ภาษีเจริญ
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

คำว่านักศึกษาของมหาลัยเอกชนมักจะเป็นคำที่คนอื่นมักจะพูดใส่พวกเราอยู่เสมอ เด็กเอกชนต้องเป็นลูกคุณหนู ทำงานอะไรไม่ค่อยเป็น ไม่เคยทำงานอะไรจริงจริงจังจัง และไม่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นเลย แต่จริงๆ แล้วพวกเราไม่คิดอย่างนั้นเลยหากเขารู้จักกับพวกเราจริงๆและได้ลองมาสัมผัสกับพวกเรา พวกเราอยากแสดงให้พวกเขาเหล่านั้นให้สังคมเห็นว่าพวกเราก็ทำได้ ทำสิ่งดีๆ ให้สังคม ทำประโยชน์ให้ประเทศของพวกเรา และจะทำให้เกิดความยั่งยืนด้วย

แนวคิดโครงการ

ทดลองแก้ปัญหาสังคมสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนตัวอย่าง โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นความคิดหลัก เน้นพัฒนาทางด้านรายได้และสุขภาพจิตของคน

Problem Topic

สุขภาพจิต,คุณภาพชีวิต,การพัฒนาชุมชน,การพัฒนาเมือง,การสร้างและฝึกอาชีพ

Target

ครอบครัว,ชุมชน,ผู้สูงอายุ

เป้าหมายของโครงการ

ในระยะเวลา1ปีหลังจากที่คณะผู้จัดทำวางมือแล้วคนในชุมชนสามารถผลิตและเพิ่มยอดขายได้ด้วยตนเองรวมทั้งอาจต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่นโลชั่นบำรุงผิว หรือยาสระผมจากสมุนไพร

เว็บไซต์

ปัญหา

1.คนในชุมชนมีรายได้น้อย (เฉลี่ยประมาณ 10000 บาท/ครอบครัว/เดือน)
2.คนในชุมชนขาดการปฏิสัมพันธ์กัน
3.สังคมไม่เข้มแข็ง
4.คนในชุมชนอาจกลายเป็นคนที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้
 

วิธีการแก้ไข

ทำสบู่จากสมุนไพรออแกนิกเพื่อลดปัญหารายได้ไม่เพียงพอของคนในชุมชนและเพิ่มปฎิสัมพันธ์ของคนในชุมชนผ่าน...ขั้นตอนคือ
1.ลงชุมชนสอบถามความต้องการของคนในชุมชนเพิ่มความเป็นไปได้ในการทำผลิตภัณฑ์
2.ลงพื้นที่ให้ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสมุนไพรที่อยู่ในชุมชนและสอนการทำสบู่จากสมุนไพรสูตรต่างๆ และแจกจ่ายให้คนในชุมชนใช้
3.โปรโมททำแผนธุรกิจทำการตลาด หากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ ทำจุดอ่อน-จุดแข็งของผลิตภัณฑ์
4.ตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อทำให้การผลิตและขายดำเนินต่อไปได้

ผลกระทบทางสังคม

ลดปัญหารายได้น้อย โดยเพิ่มรายได้อย่างน้อย 10-20% และลดปัญหาการการขาดปฎิสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนมาทำสบู่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

แผนความยั่งยืน

มีคนในชุมชนมารับช่วงต่อเป็นหัวหน้าโครงการ และโครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้
Project Owner
Administrator