Last Updated on 14 พฤษภาคม 2562
Project Stage idea
Project Status not_active
Project Started on 2 กันยายน 2558

Coach for Change

จากประสบการณ์​ School of Changemakers ในการสนับสนุนการริเร่ิมโครงการและกิจการเพื่อสังคมพบว่า การมองเห็นการตั้งคำถามให้ถูกต้องและชัดเจน รวมถึงการหาข้อมูลเชิงลึกแล้วนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาในเชิงลึกและแก้ไขได้ตรงจุดของนักเปลี่ยนแปลงที่ทำโครงการเพื่อสังคมเป็นขั้นตอนที่ยากและสำคัญที่สุด ดังนั้น School of Changemakers จึงได้พัฒนา ‘Insight Tanks’ ให้เป็น Platform Online ที่จะช่วยให้เหล่านักเปลี่ยนแปลงได้เรียนรู้กระบวนการเหล่านี้ เพื่อเป็นจุดตั้งต้นในการทำความเข้าใจปัญหาที่สนใจ เราจึงต้องการโค้ชมาช่วยสนับสนุนให้ทีมสามารถหาโอกาสในการแก้ปัญหาได้

ทั้งนี้การริเริ่มหรือการลงมือทำโครงการเพื่อสังคมให้ประสบความสำเร็จ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดคือพี่เลี้ยงหรือโค้ชซึ่งเป็นที่ปรึกษาช่วยรับฟัง แนะนำ และช่วยทำให้โครงการสมบูรณ์ขึ้นผ่านการอุดช่องว่างที่นักเปลี่ยนแปลงอาจพลาดไป ทั้งเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ หรือเพื่อการสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่

ดังนั้นโปรแกรม ‘Coach for Changemakers‘ นี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์การโค้ช เพื่อการนำทักษะการโค้ชมาใช้เปลี่ยนเเปลงสังคมให้ดีขึ้น หรือสนับสนุนนักปลี่ยนแปลงที่ทำโครงการเพื่อสังคม 

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม

1. การอบรมทักษะการโค้ชและเครื่องมือการทำความเข้าใจปัญหา มี 2 ช่วงเวลาให้เลือก – วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 16.00 น. – วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 16.00 น.

2. การอบรมเครื่องมือเพิ่มเติม วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 16.00 น.

3. On The Job Coaching วันที่ 4 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 ทำการโค้ช และอัพเดทติดตามผลโครงการของทีมที่ดูแลผ่านทางออนไลน์ (อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

4. เข้าร่วมประชุมโค้ช อัพเดทความคืบหน้าของทีม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนทีมต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ 1 ครั้งต่อสัปดาห์

5. ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 – 21.00 น.


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุระหว่าง 25 – 40 ปี
  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการโค้ช
  • เชื่อในพลังและศักยภาพของคนรุ่นใหม่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้
  • สนใจสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการริเริ่มและลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม พร้อมทั้งเปิดรับความเห็นต่าง พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่
  • สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ
  • สามารถจัดสรรเวลาว่างมาโค้ชได้สัปดาห์ละประมาณ 2-3 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/NXx3FsgLR5MsV8nX7

ปิดรับสมัคร : 14 สิงหาคม เวลา 12.00 น.

ประกาศผลการคัดเลือก (ทางอีเมล์) : วันที่ 14 สิงหาคม เวลา 18.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม : มะนาว [email protected]

0

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : กรุงเทพมหานคร

Documents

Coach-Training1-18Oct2015_Coaching-for-Change_01-Foundation.pdf

Coach-for-Change-Orientation-17Oct2015.pdf

เอกสาร-Coach-for-Change-และทำเนียบผู้เข้าร่วม.pdf

สรุปกิจกรรมวันปฐมนิเทศ-17Oct2015.pdf

สรุปกิจกรรมCoach-Training.html

Coach-Training2-21Nov2015_Coach-for-Change_Active-Listening_Handout.pdf

Coach-Training2-21Nov2015_Coach-for-Change_Active-Listening_Content.pdf

Coach-Training2-21Nov2015_Coach-for-Change_Active-Listening_Checklist.pdf

Coach-Training3-22Nov2015_Coach-for-Change_Powerful-Question_Handout.pdf

Coach-Training3-22Nov2015_Coach-for-Change_Powerful-Question_Checklist-Observation.pdf

Coach-Training3-22Nov2015_Coach-for-Change_Powerful-Question_Checklist-Learning-style.pdf

สรุปกิจกรรมCoach-Training2_การฟังแบบโค้ช-21Nov2015.pdf

สรุปกิจกรรมCoach-Training3_โค้ชกับคำถามที่ทรงพลัง-22Nov2015.pdf

Poster_Orientation-and-Coach-training-coaching-foundation.pdf

Poster_Coach-training-active-listening-and-powerful-questioning.pdf

Form_Coaching-Record.docx

Coach-Training4-19Dec2015_Coach-for-Change_Communication_Content.pdf

Coach-Training5-20Dec2015_Coach-for-Change_Inspiration_Handout.pdf

Coach-Training4-19Dec2015_Coach-for-Change_Communication_Hand-Out.pdf

สรุปกิจกรรมCoach-Training5_การสร้างแรงบันดาลใจ20Dec2015.pdf

สรุปกิจกรรมCoach-Training4_การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ-19Dec2015.pdf

Poster_Coach-training-communication-and-inspiration.pdf

On-the-job-coaching1-16-17Jan2016_Idea-development_Handout.pdf

On-the-job-coaching1-16-17Jan2016_Idea-develpment_cm-toolkit.pdf

สรุปกิจกรรมOn-the-job-coaching1_การค้นหาและพัฒนาไอเดีย-16-17Jan2016.pdf

Worksheet_Whats-Your-Concern.pdf

Worksheet_Problem-Research-Planning.pdf

Worksheet_Dream-It-Do-It.pdf

On-the-job-coaching2-20Feb2016_Model-and-plan_cm-toolkit.pdf

สรุปกิจกรรมOn-the-job-coaching2_โมเดลและการวางแผน-20Feb2016.pdf

สรุปกิจกรรมOn-the-job-coaching3_การบริหารโครงการ-19Mar2016.pdf

สรุปกิจกรรมOn-the-job-coaching4_การวัดและประเมินผล-23Apr2016.pdf

On-the-job-coaching4-23Apr2016_SIA-handbook.pdf

Coach-Training3-22Nov2015_Coach-for-Change_Powerful-Question_Content.pdf

Administrator

boy-schoolofchangemakers-com

Administrator

Lapthawan

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below