Last Updated on 7 มีนาคม 2016
Project Stage phototyping
Project Status active
Project Started on 7 มีนาคม 2016
โลโก้:

ที่มาโครงการ:
ปัญหา:
วิธีการแก้ไข:
ผลกระทบทางสังคม:
แผนความยั่งยืน:
เป้าหมายโครงการ:
0

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : กรุงเทพมหานคร

ลิฟท์

1. เรายืนรอลิฟท์ร่วมกับอีกหลายคน สายตาทุกคู่เพ่งจ้องตัวเลขดิจิตอลบอกชั้น ราวกับรวมพลังสะกดจิตเรียกมันลงมา โอมมม จงมา จงม…

stonezoup

27 ตุลาคม 2016

การศึกษา

เกิดความรู้สึกขึ้นตอนที่สอนการบ้านเด็ก ขณะที่เจ้าหนูน้อยแย้งว่า “ครูบอกว่า 2+3 = 5” “3+2 ก็เท่ากับ 5&#…

stonezoup

24 ตุลาคม 2016

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below