Last Updated on 21 ตุลาคม 2016
Project Stage phototyping
Project Status active
Project Started on 21 ตุลาคม 2016
เราได้คิดแอพพลิเคชั่นเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจ โปรเจค ความคิดไอเดีย หาแหล่งเงินทุน ให้กับคนจำนวนมากในสังคม

ช่วยคนที่ทำธุรกิจแนวเดียวกันได้พบปะพูดคุย แชร์ปัญหาวิธีแก้ปัญหา

หากสังคมเราหมดปัญหาเรื่องเงินทอง ปากท้อง มีเงินทุนตั้งธุรกิจ ก็จะมีเวลามากขึ้น ในการเข้าสังคม

-มีเหลือใช้พอจะช่วยเหลือคนอื่น

-ลดอาชญากรรมในสังคม

-มีเวลาให้ครอบครัว

-จิตใจเบิกบานแจ่มใส

โลโก้:

ที่มาโครงการ:
แนวคิดด้านการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจและการร่วมมือกัน ในด้านธุรกิจ

ก่อให้เกิดมิตรภาพทางด้านธุรกิจในสังคม และช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศหรือสังคมนั้นดีขึ้น

การที่จะทำให้บุคคลต่างๆมีสุขภาพจิตที่ดี มีเวลาเข้าสังคม ช่วยเหลือคนที่ลำบากนั้น

สิ่งที่ต้องมีพื้นฐาน คือปัจจัย5 ในการดำรงชีวิตก่อน

เราจึงได้คิดแอพพลิเคชั่นเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจ โปรเจค ความคิดไอเดีย หาแหล่งเงินทุน ให้กับคนจำนวนมากในสังคม

ช่วยคนที่ทำธุรกิจแนวเดียวกันได้พบปะพูดคุย แชร์ปัญหาวิธีแก้ปัญหา

หากสังคมเราหมดปัญหาเรื่องเงินทอง ปากท้อง มีเงินทุนตั้งธุรกิจ ก็จะมีเวลามากขึ้น ในการเข้าสังคม

-มีเหลือใช้พอจะช่วยเหลือคนอื่น

-ลดอาชญากรรมในสังคม

-มีเวลาให้ครอบครัว

-จิตใจเบิกบานแจ่มใส

ทางเราจึงคิดว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนที่สุด

ปัญหา:
ปัจจุบันเนื่องด้วยปัญหา ด้าน เศรฐกิจ มีผลกระทบต่อสังคม ในทุกๆด้าน

ทำให้เกิดอาชญากรรม

ทำให้คนไม่มีเวลาเข้าสังคม

ไม่มีเวลาให้ครอบครัว

จิตใจอยู่แต่เรื่องงานทำให้สุขภาพจิตแย่

ไม่มีไม่พร้อมจะแบ่งปันให้ใคร

วิธีการแก้ไข:
หากทุกๆคนมีเงิน เข้าถึงแหล่งทุนได้

ก็จะมีเวลา  มีสุขภาพจิตที่ดี มีเหลือพอช่วยคนอื่น

คนที่เห็นปัญหาและมีวิธีแก้ไข ก็จะส่งโปรเจคมาเสนอเพื่อหาทุนในการจัดการปัญหา

เป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนที่สุด

ผลกระทบทางสังคม:
หากสังคมเราหมดปัญหาเรื่องเงินทอง ปากท้อง มีเงินทุนตั้งธุรกิจ ก็จะมีเวลามากขึ้น ในการเข้าสังคม

-มีเหลือใช้พอจะช่วยเหลือคนอื่น

-ลดอาชญากรรมในสังคม

-มีเวลาให้ครอบครัว

-จิตใจเบิกบานแจ่มใส

แผนความยั่งยืน:
ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นแอพพิเคชันมือถือที่ชื่อว่า Start Up Go ซึ่ง

soft ware ชนิดนี้จัดเป็นธุรกิจ Start up ที่เป็นรูปแบบ IT และเป็นนวัตกรรมใหม่

อย่างที่ทราบกันดีว่าธุรกิจ Start up เป็นธุรกิจ ที่สามารถทำซ้ำๆได้  และมีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด

โดยทีมของเราได้ทำแผนธุรกิจ แอพโปรโตไทป์ ส่วนต่างๆแอพพลิเคชั่นเสร็จหมดแล้ว พร้อมให้เล่นและนำเสนอ

เป้าหมายโครงการ:
 โปรเจคของเราเป็นแอพพิเคชันมือถือที่ชื่อว่า Start Up Go

ที่เป็นศูนย์รวม ของ SMEs startup บุคคลที่มีไอเดีย แหล่งทุนต่างๆ ให้สามารถพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น

โครงการ ช่วยเหลือสังคมต่างๆ โดยที่ทุกๆคนสามารถเสนอโครงการได้ทุกประเภท ให้คนทั่วไปดู สนับสนุนได้

0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

การสร้างเสริมชุมชนให้มีความสุขด้วยการนำแอพพิเคชันมาช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่นั้นดีขึ้นครับ

เราได้สร้างแอพพิเคชันและเวปไซด์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ทำธุรกิจและผู้สนใจธุรกิจ ทั้งSME ทั่วไปและ SME ในแนว Sta…

12345678

27 ตุลาคม 2016

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below