Last Updated on 7 ธันวาคม 2016
Project Stage phototyping
Project Status not_active
Project Started on 7 ธันวาคม 2016

‘อาหาร’ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคนในสังคม รวมถึงสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้คนได้เมื่อมีการแลกเปลี่ยนกัน ผู้รับสามารถรับรู้ได้ถึงความใส่ใจของผู้ให้จากอาหารที่ถูกบรรจงทำขึ้น ที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพ

ความประทับใจนี้จึงกลายเป็นอีกจุดเริ่มต้นเล็กๆของมิตรภาพระหว่างผู้คนได้

เพราะมิตรภาพเริ่มต้นจาก ‘การให้’ มอบสิ่งดีๆให้แก่กัน

โลโก้:

ที่มาโครงการ:

เกิดจากกลุ่มเพื่อนๆที่มีแนวคิดคล้ายๆกัน ก่อนที่พวกเราจะมาร่วมกันสร้างกลุ่มนี้พวกเรามักชอบแลกเปลื่ยนประสบการณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งรอบข้าง เช่นกิจกรรมร่วมทำงานอาสาต่างๆ เรียนรู้ที่จะปลูกผักปลอบสารพิษ หรือชอบแชร์ความรู้เกี่ยวกับอาหารและวิธีดูแลสุขภาพ  สิ่งเหล่านี้ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเราดีขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่พวกเราอยากสร้างโครงการดีๆให้กับเพื่อนมิตรคนอื่นๆได้มีความสุขกายและใจ และพวกเรามองว่าการมอบอาหารหรือขนมที่ดีและอร่อยให้กับผู้อื่น จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วย ซึ่งพวกเราเห็นได้จากการที่ผู้คนมอบหรือแลกเปลี่ยนอาหารและขนมในเทศกาลต่างๆ เป็นการก่อให้เกิดความสุขในใจทั้งผู้ให้และผู้รับ เราจึงคิดว่าการที่ผู้คนได้ลองทำอาหารด้วยตัวเองแล้วมอบให้ความอื่นดูบ้างจะยิ่งสามารถสร้างความประทับใจที่พิเศษกว่าแน่นอน

ปัญหา:
ผู้คนในเมืองใหญ่ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ต้องใช้ชีวิตอย่างรวดเร็วเพื่อแข่งกับตัวเองและแข่งกับเวลา เทคโนโลยีใหม่ๆได้ดึงดูดความสนใจและเวลาไปมากมาย จนทำให้มีการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลง มีเวลาดูแลใส่ใจตัวเองรวมถึงคนรอบตัวน้อยลง โดยเฉพาะเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารในแต่ละวันที่ผู้คนมักละเลยไม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเองและคนที่รัก ผู้คนมักเลือกซื้ออาหารที่ให้ความสะดวกรวดเร็วมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการ อัตราการรับประการผักผลไม้ต่ำก่อให้เกิดโรคร้ายได้ง่าย และมักจะให้รางวัลตัวเองกับอาหารเริดรสต่างๆเมื่อรู้สึกอ่อนล้าจากการใช้ชีวิตในเมือง และอาหารเหล่ามักเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์และสร้างโทษให้กับร่างกาย เช่นของ ทอด ของมัน ของหวาน เป็นต้น
 
วิธีการแก้ไข:
เราจะสนับสนุนการสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีเกี่ยวกับความสำคัญของมิตรภาพและการมีเพื่อนมิตรรอบข้าง โดยเริ่มจากให้กลุ่มเป้าหมายสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองก่อน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับดูแลสุขภาพและความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ดีมาเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตนเองและคนรอบตัว สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกันโดยการให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งต่อปิ่นโตเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อมอบความรู้สึกดีๆต่อกันผ่านอาหารที่ดี อร่อย และทำด้วยใจ ซึ่งเมนูที่กลุ่มเป้าหมายทำนั้นจะเน้นไปที่เมนูที่มีแต่ผักผลไม้ง่ายๆเพื่อส่งเสริมให้รับประทานผักผลไม้กันมากขึ้นด้วย
ผลกระทบทางสังคม:

ผู้คนเริ่มตะหนักว่าการเริ่มใส่ใจอาหารการกินที่ดีจะส่งผลภายในสุขภาพและจิตใจ นอกจากนั้นยังเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์กับมิตรรอบข้างด้วยการแบ่งปันมื้ออาหารที่ดีให้แก่กัน เป็นการแสดงความใส่ใจ ความปราถนาดี และความมีน้ำใจให้แก่กัน

ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันแต่ไม่เคยคุยจะมีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้นเพียงลองแลกเปลี่ยนอาหารมาชิมกันดู สภาพแวดล้อมสังคมละแวกที่อยู่อาศัยจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น

หรือคนทำงานที่เดียวกันแต่รู้สึกมีช่องว่างระหว่างกัน เช่นหัวหน้าและลูกน้อง การมอบปิ่นโตที่ทำเองกับมือให้กันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยลดระยะห่างหรือกำแพงระหว่างกันได้

เมื่อการให้เป็นสิ่งที่สื่อถึงการแสดงความจริงใจต่อกัน จะทำให้การทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะราบรื่นขึ้น สังคมโดยรวมน่าอยู่ เมื่อเกิดปัญหาใดก็จะช่วยกันแก้ปัญหา และยังพูดคุยกันได้อย่างสนิทสนมมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้คนในเมืองรักษาสุขภาพของตนเองและคนรอบกายมากขึ้น โดยการหันมารับประทานผักผลไม้มากขึ้น ลดการรับประทานอาหารขยะและลดปริมารการรับประทานเนื้อสัตว์อีกด้วย

แผนความยั่งยืน:
นำโครงการมาประสานร่วมกับโครงการ Meatless Monday  เสนอจัดทำ Package หรือ Promotion ร่วมกับร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อรอบๆกรุงเทพมหานครให้เพิ่มเมนูเพื่อสุขภาพเน้นผักผลไม้ล้วนในทุกๆวันจันทร์ และมีบริการส่ง delivery ให้กับคนสำคัญของลูกค้าได้ (คล้ายๆกับการสั่งซื้อดอกไม้ให้กับคนพิเศษ แต่เป็นการสั่งอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้แทน และได้ในหลายโอกาส) และมีบริการแนบข้อความในกล่องอาหารด้วย
 
 
เป้าหมายโครงการ:

ในระยะเวลา 6 เดือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในสังคมที่ตนเองอยู่มากขึ้น มีโอกาสได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่มากขึ้น โดยสามารถดูได้จากการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ของแต่ละคนในขณะที่ร่วมโครงการ มีการสัมภาษณ์ความรู้สึกหลังจบโครงการทุกสิ้นเดือน

นอกจากนี้จะวัดจากจำนวนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มคนนอกโครงการที่มาเข้าร่วม workshop สร้างความสัมพันธ์ในแต่ละเดือนด้วย เพื่อดูว่ามีคนให้ความสนใจมากขึ้นมากน้อยเพียงใด

, , , , , ,

บันทึกความผูกพัน (3) – อุปสรรคของปิ่นโต

ในตอนนี้จะมาเล่าเรื่องของอุปสรรคต่างๆที่ทีมเราพบประสบเจอในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้มีผลกระทบทำให้แผนของเร…

nantapornplooy

17 เมษายน 2017
, , , , , ,

บันทึกความผูกพัน (1) – Introduction

สวัสดีค่ะทุกคน 🙂 พวกเราคือทีม ‘ผูกพันปิ่นโต’ เพิ่งจะได้โผล่เข้ามาเขียน Journal ครั้งแรกหละ แต่รู้สึกว่ามีเรื…

nantapornplooy

3 มีนาคม 2017

Coach

blackboxnoke

Coach

jue-korbtip

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below