Last Updated on 21 ธันวาคม 2016
Project Stage phototyping
Project Status not_active
Project Started on 21 ธันวาคม 2016
พวกเราเป็นกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนปัญญาประทีปที่เข้าร่วมโครงการ “สัมมาธุรกิจ” และกำลังเริ่มต้นสร้างธุรกิจ “Start up” ของตนเองโดยมีแนวคิดของโครงการดังนี้

1.สร้างโปรดักที่เข้ามาเป็นตัวช่วยในแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันเล็กๆน้อย ผ่านการดีไซน์ที่มีประสิทธิภาพและยังสามารถช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมผ่านการผลิตและส่งผลประโยชน์ที่ดีกลับสู่สังคม (สิ่งแวดล้อม-เจส สังคม-พีพี)

2.เป็นส่วนหนึ่งในการกระจายปัญหาที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รับรู้ในวงกว้างของสังคมไทย เช่น ปัญหาเรื่องสัตว์ใกล้สูญพันธ์ เป็นต้น ผ่านการทำสินค้าที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในวิตประจำวัน (สัตว์-ไอเดียจากเจส สังคม/สิ่งแวดล้อม-แคมป์ คววามเหลื่อมล้ำ-พีพี การต่อยอดในเรื่องของawareness-กล่อม)

3.โครงการที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือปัญหาด้านสังคมจากการต่อยอดสิ่งที่พวกเราได้รับการบ่มเพาะจากทางโรงเรียน โดยจัดเวิร์คช็อปที่สร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วม โดยกลุ่มเป้าหมายคือพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูหรือบทบาทสำคัญของครอบครัวผ่านมุมมองของเด็กๆในวัยเดียวกัน

(พ่อ-แม่ เวิร์คช็อป-กล่อม สื่อที่ส่งผลต่อลูก-พีพี การใช้เวลาว่างให้เกดประโยชน์-เจส การปลูกฝังเด็กตั้งแต่เริ่มต้น-แคมป์)

โลโก้:

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below