Last Updated on 27 มกราคม 2017
Project Stage phototyping
Project Status not_active
Project Started on 27 มกราคม 2017
พลังแห่งความฝัน สร้างสรรค์โลกให้สวยงาม : เราเชื่อว่าโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีมากมาย สิ่งอำนวยความสะดวก ศิลปะงดงาม เเละทุกอย่างเกิดจากความฝันที่ผ่านการลงมือทำ
ที่มาโครงการ:
เกิดจากสมาชิกในทีมต่างมีสภาพเเวดล้อมที่ไม่เหมาะกับการทำกิจกรรมที่เป็นความฝันของตัวเอง เเละเราเห็นว่าเด็กในปัจจุบันก็เป็นปัญหาเเบบเดี่ยวกัน
ปัญหา:
เด็กไม่ได้ลองทำในสิ่งที่ที่เด็กสนใจ สาเหตุ : เกิดจากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่เข้าใจในสิ่งที่เด็กต้องการจะทำ,ไม่กล้าที่จะทำไม่มีพื้นที่รองรับ,ไม่มีความรู้พอที่จะทำสิ่งที่เขาสนใจได้
วิธีการแก้ไข:
1คัดเลือกเด็กที่มีปัญหาจริงโดยแบ่งกลุ่มตามประเภทกิจกรรมเหมือนกัน2กิจกรรม”แรกพบ”เป็นกิจกรรมที่เด็กทุกคนมาพบกันเพื่อทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มเดียวกัน3กิจกรรม”Dream Work”เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือทำจริงพร้อมการควบคุมจากพี่กลุ่มและพี่อาสาปั้นฝัน ใช้ความรู้ที่น้องๆมีประกอบการทำกิจกรรม4กิจกรรม”Go to Dreamer”เป็นกิจกรรมที่ให้เพื่อนๆและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ชมผลงาน5ติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยการสอบถาม สัมภาษณ์ ดูคุณภาพของผลงาน ความสุข อารมณ์ของน้องๆโดยติดตามเป็นระยะ
ผลกระทบทางสังคม:
สร้างความมั่นใจให้กับตัวเด็กมากขึ้น ทำให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าเเสดงออก ในสิ่งที่เเตกต่าง อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เขากล้ายเป็นผู้ใหญที่มีคุณภาพในอนาคต
แผนความยั่งยืน:
สร้างเป็นโครงการต้นเเบบ(PlatFrom)ให้กับโรงเรียนอื่นๆได้เเละมีการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมนี้
เป้าหมายโครงการ:

สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กๆได้ลองทำตามความฝันของเขา อันได้แก่
-การให้ผู้ปกครองได้เข้าใจและยอมรับ
-การให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
-การให้สถานที่รองรับในการทำกิจกรรม
-การสร้างความมั่นใจและความภูมิใจในตัวเด็ก
0

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : นครปฐม : เมือง

U-S-A in U S A

ทริป SFO บางคนอาจให้ความหมายของคำว่า USA หมายถึงประเทศที่อยู่ตรงข้ามไทย ต้องนั่งเครื่องไป 15 ชั่วโมง ต้องใช้ภาษาอังกฤษใน…

adisai

17 ธันวาคม 2017

Coach

jaranporn

Coach

jue-korbtip

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below