โครงการ สร้างคุณค่า สร้างความคิด สร้างจิตสาธารณะ ของ T-change for Child จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือน้องๆ บนดอยที่ขาดแคลนทั้งสื่อและอุปกรณ์การเรียนสร้างคุณค่า โดยการนำหนังสือหรือชีทสรุปที่ไม่ได้ใช้ มาบริจาคกับทางโครงการเพื่อส่งไปให้น้องๆหรือผู้ที่ขาดแคนในพื้นที่ต่างๆ

สร้างความคิด น้องๆที่ขาดแคลน ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการหารายได้เพื่อนำเงินไปซื้อของตามความจำเป็นและ จัดทำสื่อไว้ใช้ได้เองในครั้งนี้ จัดทำผลิตภัณฑ์ ที่ชื่อว่า สลับสื่อ เป็นเข็มกลัดที่ออกแบบโดยฝีมือน้องๆ เพื่อนำไปขายหารายได้สมทบทุนในการจัดซื้อจัดทำสื่อและอุปกรณ์การเรียน

สร้างจิตสาธารณะ โดยกิจกรรมดังกล่าวรับอาสาสมัครคือนักศึกษา มช เป็นผู้ผลิตสื่อและช่วยจำหน่ายสินค้าจากฝีมือน้องๆ และมีกิจกรรม Trick 1 minute talk เพื่อเป็นการจัดทำสื่อการกุศลโดยมีการจัดทำวิดีโอ เทคนิคต่างๆ เวลา1นาทีโดยมีดารา นักร้อง ผู้เชี่ยวชาญ และ อาจารย์ร่วมกิจกรรมดังกล่าวและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถร่วมกิจกรรม โดย #TchangeforChild ลงช่องทางต่างๆ

พี่รถเมล์ คนึงนิจ 

https://www.facebook.com/236758503560401/videos/238735303362721/

พี่บุ๋มปนัดดา วงศ์ผู้ดี 

https://www.facebook.com/236758503560401/videos/239332656636319/

ที่มาโครงการ

เนื่องจากได้มีโอกาสลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้อำเภอพร้าวแล้ว ได้เข้าไปทำกิจกรรมกับน้องๆโรงเรียนบ้านหลวงซึ่งมีเด็กนักเรียนเพียง50 กว่าคน และมีความขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ความรู้เรื่องสุขภาพ เทคโนโลยี และโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งทางโครงการจึงเล็งเห็นความสำคัญและหาแนวทางในการช่วยเหลือโดยเด็กมีส่วนร่วมใยครั้งนี้เพื่อหารายได้มาใช้ผลิตสื่อการเรียนรู่ต่างๆ    

ปัญหา

เนื่องจากโรงเรียนในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ต่างๆเช่น โปสเตอร์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ทำให้ไม่ได้เห็นของที่เป็นรูปธรรมหรือสื่อที่จะส่งเสริมความคิดและสิ่งที่เป็นจริง  

วิธีการแก้ไข

หาทุนหรือสิ่งของบริจาค หรือโปสเตอร์ให้ความรู้ต่างๆใหม่ๆไปมอบให้กับโรงเรียนเหล่านั้น

ผลกระทบทางสังคม

เมื่อนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลไม่ได้รับการพัฒนาหรือการส่งเสริมสิ่งต่างๆ มีองค์ความรู้ในการใช้ชีวิตในสังคมใหญ่ไม่มากจะส่งผลต่อความยากลำบากของตัวเด็กเองและคนรอบตัวในสังคม การสร้างโอกาสให้เด็กพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงสิ่งต่างๆ ความรู้ต่างๆ ทำให้เขาเหล่านั้นมีภูมิคุ้มกันที่ดีและส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่รูจักเรียนรู้สิ่งต่างๆ  

แผนความยั่งยืน

เด็กเหล่านั้นสามารถช่วยตนเองได้ในการหาช่องทางต่างๆที่จะเข้าถึงความรู้และสนใจ ตั้งใจ มีความประสงค์และเห็นความสำคัญต่อความรู้ทั้งเรื่องเรียนและการใช้ชีวิตในสังคม    

เป้าหมายโครงการ

  1. จำนวนยอดบริจาคเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าได้ความร่วมมือในวงกว้างและเป็นที่รู้จักในมหาวิทยาลัย
  2. นักเรียนตามโรงเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ที่จัดหาให้ได้จริง
  3. สถิติการบริจาคเพิ่มขึ้น และเด็กมีทักษะมากขึ้น
  4. ขยายพื้นที่รับบริจาครอบนอกมหาวิทยาลัย เช่น สถานที่ราชการต่างๆ

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : เชียงใหม่ : อำเภอพร้าว

Documents

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ