Last Updated on 3 กันยายน 2562
Project Stage idea
Project Status active
Project Started on 25 กันยายน 2560

  สรุปภาพรวมกิจกรรมค่าย SUT M.A.D CAMP #3ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561

บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์


วันที่ 26 มกราคม 2561

อาจารย์และนักศึกษาได้เดินทางไปยัง บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการต้อนรับจากทีมมีชัย และชาวบ้าน บ้านโคกพลวง เป็นอย่างดีกิจกรรมของวันแรก นักศึกษา ได้ทำความรู้จักกับ ชุมชน ทีมมีชัย และเพื่อนๆในค่าย และร่วมรับประทานอาหาร ผู้นำชุมชน นำเสนอประเด็นศึกษาชุมชนให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกประเด็นที่สนใจและเตรียมการสำหรับการเก็บข้อมูลเชิงลึกพรุ่งนี้


วันที่ 27 มกราคม 2561

ช่วงเช้าที่ ซีแอนด์ซี รีสอร์ท นางรอง นักศึกษารับประทานอาหารพร้อมลุยต่อกับกิจกรรม สันทนาการ แบ่งกลุ่ม โดยมีทั้งหมด 7 กลุ่ม จากนั้นรับฟังเทคนิคการเข้าชุมชน และเตรียมการตั้งคำถาม เพื่อไปสำรวจประเด็นปัญหาจากชุมชน เดินทางถึงบ้านโคกพลวง นักศึกษาลงพื้นสำรวจประเด็นปัญหาสอบถาข้อมูลเชิงลึก ของชาวบ้าน  และพักเที่ยงรับประทานอาหาร เพิ่มพลังเตรียมพร้อมกิจกรรมภาคบ่าย

ภาคบ่ายทำกิจกรรสันทนาการคล้ายเครียด ก่อนเริ่มใช้เครื่องมือ empathy canvas ในการสังเคราะห์ข้อมูลประเด็นปัญหาจากการสำรวจ สอบถามรอบแรก และแต่ละกลุ่มนำเสนอที่พบแต่ละประเด็นปัญหา จากนั้น เตรียมคำถามเพื่อไป สำรวจข้อมูลรอบที่ สอง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจำนวนมากเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป

สำรวจรอบที่สอง บรรยากาศช่วงบ่ายนักศึกษาลงสำรวจข้อมูลอีกครั้ง ซึ่งทำลให้นักศึกษาได้ ข้อมูลปัญหาชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังได้เดินเยี่ยมชมบรรยากาศวิถีชีวิตคนในชุมชน ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน

ช่วงภาคค่ำ นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำข้อมูลจากการสำรวจลงพื้นที่มาสังเคราะห์เพิ่มเติม ทำ Persona ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย หารากของปัญหาด้วย WhyWhyAnalysis และทำการปรับ ประเด็นปัญหา และกำหนดเป้าหมาย


วันที่ 28 มกราคม 2561

วันสุดท้าย จากการเก็บข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลปัญหาเมื่อวาน จากนั้น นักศึกษา ใช้ เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อช่วยกันสร้างไอเดียแก้ปัญหาของชุมชน และนำเสนอผลงาน โดยมีอาจารย์ ทีมมีชัย และชาวบ้านโคกพลวง มารับฟังและแสดงความคิดเห็น และมอบรางวัล


น้ำใจจากชาวชุมชนบ้านโคกพลวง..ความอุดมสมบูรณ์จากชุมชนที่สามัคคีและเข้มแข็ง…นศ.ได้เรียนรู้สิ่งดีๆจากชุมชน

ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วม ในค่าย SUT M.A.D CAMP #3 ครั้งนี้จนทำให้ค่ายครั้งนี้ประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

ขอขอบคุณ ทีมมีชัย และชาวบ้านโคกพลวงทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ด้วยความเป็นกันเอง


จัดโดย ชมรมกิจการเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สนับสนุนโดย SEDA

สามารถติดตามภาพรวมกิจกรรมค่ายได้ที่นี้ https://www.facebook.com/seclub.sut/

0

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : นครราชสีมา

เว็บไซต์ : facebook.com/seclub.sut

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below