กิจการเพื่อสังคม มุ่งเน้นให้ เยาวชน เติบโตพร้อมทักษะด้านจิตใจที่ทำให้เขามีความมั่นคงจากภายใน เข้าใจตัวเอง สามารถอยู่กับสังคมรอบข้างโดย รู้สึกปลอดภัยในความเป็นตัวเอง บริหารความเครียดในชีวิตได้มากขึ้น และส่งพลังบวกให้กับเยาวชนคนอื่นๆในสังคมต่อไป

0

ที่มาโครงการ

Mindventure ก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มคนที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านจิตใจ โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนช่วง ม.ปลาย ที่เป็นช่วงอายุเริ่มต้นในการเริ่มค้นหาตัวเอง และเริ่มมีความซับซ้อนทางอารมมากขึ้น เยาวชนเหล่านี้ขาดพื้นที่ + community ในการพัฒนาทักษะทางด้านจิตใจ ส่วนนึงเนื่องมาจาก ระบบการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้เน้นพัฒนาศักยภาพในด้านนี้ Mindventure จึงอยากเป็นตัวแทน พี่ๆเข้ามาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ สำหรับการดูแลและพัฒนาจิตใจ ให้กับเยาวชนม.ปลาย ที่ Friendly และ เข้าถึงง่าย

แนวคิดโครงการ

พัฒนาหลักสูตรด้านจิตใจที่มีพื้นฐานมาจากการฝึกสติ ความฉลาดทางอารมณ์ ระบบประสาทวิทยา ผ่านคอร์ส และ เวิคชอปต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ สำหรับการดูแลและพัฒนาจิตใจ ให้กับเยาวชนม.ปลาย  ที่ Friendly และ เข้าถึงง่าย

ปัญหา

 • เยาวชนขาดพื้นที่ + community ในการพัฒนาทักษะทางด้านจิตใจ ส่วนนึงเนื่องมาจาก ระบบการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้เน้นพัฒนาศักยภาพในด้านนี้
 • เยาวชนม.ปลาย ส่วนใหญ่ (จากแบบสอบถาม) มีภาวะความเครียดจากเรื่องเรียน ที่กดดันมากจากครอบครัว และตัวเองด้วย
 • เยาวชนส่วนใหญ่ เลือกที่จะเก็บปัญหาไว้กับตัวเอง ไม่ได้เลือกที่จะระบายให้ใครฟัง และเมื่อหนักเข้า เด็กวัยรุ่นไทยมีปัญหาซึมเศร้า  ฆ่าตัวตาย

วิธีการแก้ไข

 • พัฒนาหลักสูตรด้านจิตใจที่มีพื้นฐานมาจากการฝึกสติ ความฉลาดทางอารมณ์ ระบบประสาทวิทยา ผ่าน Course ZOOM มากมาย เช่น :
  • INNER JOURNEY PROGRAM การเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตใจ  : Self Assertiveness 
  • ค่าย 7วัน 7บาท self exploration journey : รู้จักตัวตน ค้นพบอาชีพ , เทคนิคการเรียน , รักตัวเอง
  • พี่ชวนคิด ตัวต่อตัว 1:1 Coaching
  • ฯลฯ
 • พัฒนาพี่กลุ่มและวิทยากรฝึกหัดเพื่อให้เป็น scalable impact ได้ในอนาคต
 • Mindventure Sugar Mails : (Community Engagement) กิจกรรมส่งต่อจดหมายให้กำลังใจเพื่อน
 • สร้าง Content ให้ความรู้ด้านการพัฒนาจิตใจ ผ่าน Social Media
 • ติดต่อ Influencer ช่วยโปรโมตกิจกรรม และแบ่งปันความรู้

ผลกระทบทางสังคม

 • เยาวชนมีความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้น โดยวัดตามหัวข้อที่เลือกเข้าร่วม  และมี safe space
 • เยาวชนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับการดูแลและพัฒนาจิตใจที่ Friendly และ เข้าถึงง่าย

แผนความยั่งยืน

 • Mindventure มุ่งที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องๆ ผ่าน online community platform และ ให้เสริมทักษะในการค้นหาและเข้าใจตัวเองผ่าน online+offline workshop
 • น้องๆที่ได้ผ่านคอร์สของ mindventure สามารถเลือกที่จะผันตัวมาเป็น discussion leader และ community leader ได้ในเวิคชอปต่อไป เพื่อเป็นก้าวแรกแห่งการส่งต่อ พื้นที่ปลอดภัยที่ใหญ่มากขึ้น 
 • หลังจากนั้น Mindventure Team จะมี development track ส่งเสริมให้น้องๆได้ทดลองสร้างกิจกรรมให้กับเพื่อนใน Mindventure Community เพื่อขยาย impact ในกลุ่มย่อยๆ 
 • เมื่อนอกๆมี ทักษะในการจัดกิจกรรม, เข้าใจเนื้อหา และ ฝึกฝนทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตัวเอง หรือ มีกิจกรรมที่สามารถช่วยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ปลอดภัยให้กับเพื่อนของเขาได้ น้องๆสามารถเปิด workshop เพิ่ม กับ Mindventure ได้ (โดยที่ต้องผ่านการ workshop dry-run approva) หรือ นำทักษะที่ได้รับจาก Mindventure ไปใช้จัดกิจกรรมอื่นๆ ใน รร หรือ ค่าย ต่างๆ นอก องกรได้เช่นกัน

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : ทั่วประเทศไทย ผ่านระบบ Online

ความรู้นอกห้องเรียนก็อยากให้…แต่ Mindventure จะอยู่ตรงไหน เมื่อน้องๆเปิดเทอม?

กลับมาอีกครั้ง กับ Journal ฉบับที่ 2 ของ พวกเรา!  ครั้งที่แล้วเราได้เราไปแล้วเนอะ ว่า Mindventure เราเป็น enterprise ที่…

Mindventure

15 สิงหาคม 2020

Member

Facebook Profile photo
panthipa-suksirisorn

Coach

montian

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below