กลุ่มพลังโจ๋สามารถประกอบกิจการเพื่อสังคมที่สร้างรายได้ให้เด็กพลังโจ๋สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง และเป็นรายได้ในการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มพลังโจ๋อย่างต่อเนื่อง

ที่มาโครงการ

พลังโจ๋ เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เด็ก-วัยรุ่นอายุ 15-19 ปีที่หลุดออกนอกระบบ เด็ก ๆ สมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของพลังโจ๋

พลังโจ๋ มีแนวคิดที่อยากจะมีกิจการที่หารายได้ก่อเกิดรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองและหารายได้เข้าสู่องค์กร ที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในจังหวัดแพรต่อไป

-กลุ่มแกนนำพลังโจ๋แต่ละคนมีศักยภาพทักษะอาชีพ เช่น ทักษะทางด้านงานช่างต่างๆ,ทักษะการถ่ายภาพ.การจัดทำวิดีโอ,ทักษะด้านศิลปะการออกแบบ,ทักษะด้านการเกษตร เป็นต้น ที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพและการประกอบกิจการเพื่อสังคม สร้างรายได้ให้กับตัวเองและองค์กรได้เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป

แนวคิดโครงการ

การสร้างพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะอาชีพผ่านการลงมือทำ โดยสร้างเป็นกิจการเพื่อสังคมให้เด็กกลุ่มพลังโจ๋ได้ฝึกบริหารจัดการกันเอง และสร้างรายได้ให้กับตนเองและทำให้องค์กรมีการทำกิจกรรมด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

1) กลุ่มพลังโจ๋ที่มีการดำเนินกิจการเพื่อสังคม ดังนี้

  • พลังโจ๋การช่าง
  • พลังโจ๋สตูดิโอ (การออกแบบ, ถ่ายภาพ, ถ่ายทำวีดีโอ, ตัดต่อ)
  • พลังโจฟาร์ม (การเกษตร)

2) มีกำไรจากการประกอบกิจการเพื่อสังคม 50,000 บาท

3) พลังโจ๋รุ่นน้องได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบกิจการ

4) พลังโจ่รุ่นพี่ได้รับการพัฒนาทักษะการตลาดธุรกิจสำหรับการเริ่มต้นทำกิจการเพื่อสังคม

ปัญหา

1) ครอบครัวมีปัญหาเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันใช้ความรุนแรง

2) ระบบการศึกษามีปัญหา รรไม่สนใจเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงจะหลุดออกนอกระบบ เช่นเด็กท้องไม่พร้อม เด็กเรียนไม่ดีและใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการซุกไว้ใต้พรมเพื่อให้ผลประเมิน รร. ดีซึ่งมีผลต่อการเลื่อนตำแหน่งของครูและผอ.

สถานการณ์ปัญหา : 2 ปีที่ผ่านมาเด็กหลุดออกนอกระบบมีอายุน้อยลงกลุ่มที่เพิ่มมากคือเป็นเด็กหญิงช่วงม. 2 และม.3

สาเหตุที่ทำให้ตกออก : ยาเสพติด เที่ยวไม่ไปเรียน ติดเพื่อน เรียนไม่เก่ง ไม่มีที่ยืนใน รร. ไม่สนใจแก้ไขเกรด ยากจน ไม่สนใจเรียนติดSocial media พ่อแม่ไม่สามารถจัดการได้ ไม่ยอมออกจากห้อง เด็กที่ยากจนต้องออกไปหางานทำโดนกดค่าแรงเพราะอายุไม่ถึงกลายเป็นแรงงานนอกระบบค่าจ้าง 150-200 บาทต่อวัน

วิธีการแก้ไข

Insight : เด็กช่วง 13-18 ปีเป็นช่วงอายุที่ยังไม่เข้าใจว่าตนเองอยากทำอะไรจึงยังไม่สนใจเรื่องอาชีพและเป็นช่วงเสี่ยงในการตกออกจากระบบที่จะช่วยพัฒนาเขาไปสู่การมีอาชีพ

Gap : การเติมข้อต่อระหว่างช่วงวัยให้กับเด็กก่อนถึงวัยทำงานเป็นสิ่งสำคัญและถูกมองข้ามไม่มีใครทำงานเป็นข้อต่อตรงนี้เด็กต้องการพื้นที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการแสดงออก

ผลกระทบทางสังคม

  • หากกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ตกออกจากระบบการศึกษาและไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับเขา จะส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตต่อไปในสังคมเพราะไม่มีทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน

แผนความยั่งยืน

กลุ่มพลังโจ๋ไม่ได้มีเพียงแค่การดำเนินกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีรายได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการทำงานเพื่อสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันในตัวเด็ก ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองผ่านการประกอบกิจการเพื่อสังคม

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : แพร่

[Insight] สรุปกิจกรรม Afterschool : พลังโจ๋ สนามจริงของการแก้ปัญหา ‘เด็กนอกระบบ’

สรุปกิจกรรม Afterschool วงพูดคุยกับวิทยากรถึงประสบการณ์ วิธีการทำงานในประเด็นปัญหาเด็กนอกระบบ วันที่ 22 พฤษภาคม 256…

School Team

29 มิถุนายน 2021

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below