Last Updated on 11 มีนาคม 2564
Project Stage scaling
Project Status active
Project Started on 19 มกราคม 2562

”Wall of Sharing – กำแพงพักใจ” องค์กรเพื่อสังคมเพื่อที่จะพัฒนาสุขภาพจิตของคนทุกคน โดยมีแรงขับเคลื่อนโดยบุคคลธรรมดา เพื่อทุกๆคนในสังคม

0

ที่มาโครงการ

Wall of Sharing ถูกจัดตั้งขึ้นโดย OOCA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยา โดยที่โครงการกำแพงพักใจนี้เป็นโครงการเพื่อสังคม ซึ่งมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้บุคคลทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการนี้ได้ 

ด้วยความร่วมมือจากกรมสุขภาพจิต เทใจ (ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการบริจาคเงินออนไลน์) มหาวิทยาลัยต่างๆ และพาร์ตเนอร์ของเรา โครงการกำแพงพักใจนี้จึงได้บริการให้คำปรึกษากับนักศึกษาฟรีตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา 

จัดตั้งขึ้นเพื่อ นิสิตนักศึกษาได้ใช้บริการวิดีโอคอล กับจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ฟรีๆ ! โดยร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

แนวคิดโครงการ

เพิ่มการเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่สะดวกยิ่งขึ้น ปราศจากการตีตรา เข้าถึงง่าย มีอิสระมากขึ้นในการเลือกเวลาที่สะดวกรับคำปรึกษา จะได้ไม่ต้องลางานหรือลาเรียน

เป็นที่พักพิง เป็นเพื่อนที่เข้าใจและน่าไว้วางใจ โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตของทุกคนอย่างเท่าเทียม 

เป้าหมายของโครงการ

ให้บริการคำปรึกษาแก่นิสิต นักศึกษามากกว่า 50,000 ครั้ง (เทียบเท่าเป็น 3% ของจำนวนนักศึกษาในประเทศไทย) และ“โครงการกำแพงพักใจ” เป็นที่รู้จักและถูกใช้งานในทุกๆ ภูมิภาคในประเทศไทย

ปัญหา

จากการวิจัยของ WHO ทุกๆ 40 วินาที มีคนเสียชิวิตจากการฆ่าตัวตาย 1 คน 

1 ใน 5 ของบุคคลทั่วไป กำลังประสบกับปัญหาทางสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นภาวะซึมเศร้าอ่อนๆ อาการวิตกกังวล หรือความผิดปกติทางจิตอื่นๆ และ 1 ใน 10 ของบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอาการตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงขั้นรุนแรง

ประเทศไทยมีสถิติการฆ่าตัวตายต่อปีสูงที่สุดในประชาคมอาเซียน และการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับที่ 2 ของประชากรอายุ 15-29 ปี รองจากอุบัติเหตุรถยนต์

พร้อมด้วยเงื่อนไขการเข้ารับคำปรึกษาในมิติอื่นๆ 

 • มีการเข้าถึงที่จำกัด ต้องไปถึงสถานที่จริงเท่านั้น
 • บุคลากรไม่เพียงพอ
 • ถูกสังคมมองไม่ดี
 • ระยะเวลาในการรอคิวนาน

วิธีการแก้ไข

 1. เพิ่มช่องทางให้นักศึกษามีทางเลือกในการพูดคุย ปรึกษาปัญหาความเครียด ปัญหาสุขภาพจิตกับบุคลาการที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา โดยใช้วิธีให้คำปรึกษาผ่านวีดีโอคอลที่เป็นมาตรฐานและยอมรับว่ามีประสิทธิภาพตามหลักสากล
 2. มอบบริการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เราได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศในการร่วมมือให้โครงการกำแพงพักใจได้เป็นผู้ดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาอย่างเป็นทางการกว่า 70,000 ราย และพร้อมทั้งเรามีการบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเป็นภาคีเครือข่ายในการให้ความร่วมมือเพื่อดูแลสุขภาพจิตนิสิต นักศึกษา

ผลกระทบทางสังคม

 • ทำให้ผู้คนเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพจิตที่ดี เข้าใจวิธีการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองอย่างถูกต้อง 
 • ทำให้การเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพจิตที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันในสังคม 
 • สามารถให้บริการการให้คำปรึกษาได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน โดยที่มีเข้าถึงได้ง่าย เป็นมาตรฐาน

แผนความยั่งยืน

 • โครงการระดมทุนในรูปแบบการเรียนรู้ Online Workshop จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 50 คน 
 • โครงการระดมทุนในรูปแบบการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร
 • สร้างแผนพัฒนาบุคลากรและช่วยวางแผนเส้นทางการเติบโตของอาสาสมัครให้สอดคล้องกับการทำงานในทีม (IDP Program) เพื่อให้อาสาสมัครในทีมทำงานในทีมต่อได้เต็มที่และตอบโจทย์เส้นทางชีวิต

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : ประเทศไทย

Documents

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below