Last Updated on 1 กันยายน 2564
Project Stage idea
Project Status active
Project Started on 2 มิถุนายน 2564

Finterest อยากเป็นจุดเล็กๆที่ให้น้องๆได้เริ่มต้นปลูกต้นกล้าของตัวเอง ไม่ใช่แค่ได้ความรู้การเงิน แต่ต้องลงมือวางแผนการเงินตัวเองได้จริง  เพื่อที่ตัวน้องเองจะได้หยุดวงจรปัญหาหนี้สินให้กับครอบครัวและตัวน้องไปในอนาคตไม่ต้องมาเผชิญปัญหานี้อีก โดยเรียนรู้หลักการออมเงิน บริหารเงินผ่านชุดแบบฝึกที่ย่อยออกมาให้เหมาะกับบริบทน้องๆมากที่สุด

ที่มาโครงการ

จากการที่ได้มีโอกาสไปลงพื้นที่ในโรงเรียนอาชีวศึกษาในต่างจังหวัดทำให้ได้พูดคุยกับกลุ่มเด็กยากจนพิเศษ เลยได้เห็นมุมมองปัญหาชีวิตที่เขาต้องเจอ และพบว่าปัจจัยสำคัญอย่างนึงที่มีผลต่อเรื่องการศึกษาของเขามากที่สุดคือการที่ครอบครัวไม่มีกำลังทรัพย์มากพอที่จะส่งให้น้องๆได้เรียนต่อ รวมถึงพ่อแม่เองไม่ได้คิดว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้น้องๆหลายคนไม่ได้คิดเรียนต่อและจะเข้าสู่ตลาดแรงงานเลย ซึ่งเราเองหลังจากได้insight เลยอยากมีส่วนช่วยแก้ปัญหาในมิติเรื่องการจัดการเงินภายในครอบครัว การจัดการหนี้สินต่างๆ เพราะเราเชื่อว่าถ้าแก้ส่วนนี้ได้ จะช่วยแก้ปัญหามิติอื่นๆของด้านการศึกษาได้ด้วย

แนวคิดโครงการ

ให้น้องๆ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการเงิน รวมทั้งทางการจัดการภาวะหนี้สินซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญมากกับน้องกลุ่มนี้ ยิ่งไม่มีเงินยิ่งต้องรู้จักการบริหารเงิน เพื่อให้น้องกลุ่มนี้ที่หลุดจากระบบการศึกษามาแล้วยังมีชีวิตที่ดี มีความสุข และได้ใช้ชีวิตตามต้องการ 

เป้าหมายของโครงการ

หยุดปัญหาวงจรหนี้สินให้ตัวน้อง ๆ และครอบครัว เพื่อตัวน้องเองในวันนี้ และอนาคตรวมถึงน้องๆ และลูกๆของเขาจะไม่ต้องเผชิญปัญหาการเงินนี้อีก และสามารถแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้จากพวกเรา Finterest กับเพื่อนๆและคนใกล้ชิดของน้องๆอีกด้วย

ปัญหา

แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในเรื่องกลุ่มเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา เนื่องจากครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเงิน หนี้สิน

วิธีการแก้ไข

น้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการเงิน ซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญมากกับน้องกลุ่มนี้ ยิ่งไม่มีเงินยิ่งต้องรู้จักการบริหารเงิน เพื่อใช้ชีวิตได้ตามต้องการ โดยจะเรียนรู้ผ่านชุดแบบฝึก ของ Finterest ที่มีอุปกรณ์ที่ให้น้องสามารถออมเงินได้ทันทีง่ายๆ และมีกระดาษวางแผนชีวิต ที่จะให้น้องได้วางเป้าหมาย วางแผนการใช้เงินและการออม เพื่อให้ได้ถึงเป้าหมาย รวมถึงการจัดสรรบริหารเงินในครัวเรือน

ผลกระทบทางสังคม

ทางตรง : ลดปัญหาหนี้ครัวเรือน น้องๆ กลุ่มเป้าหมายมีอาวุธทางความคิดติดตัวไปตลอดเรื่องการบริหารจัดการเงิน และวางแผนการเงิน วางแผนชีวิตตัวเองได้ ไม่ต้องมาเดือดร้อนเรื่องเงินอีกในอนาคต 

ทางอ้อม : น้องๆ ยังสามารถช่วยส่งต่อความรู้นี้ให้เพื่อนน้อง หรือคนในครอบครัวได้ อาจทำให้น้องในบ้านไม่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา

แผนความยั่งยืน

การหารายได้ผ่านการขายชุด Kit ให้กับผู้ปกครองที่สนใจอยากสอนเรื่องการเงินให้ลูก 

การหาทุนผ่านการไปเป็นส่วนนึงใน CSR ของบริษัทที่สนใจ เพื่อให้น้องๆกลุ่มเป้าหมายได้ใช้งานได้ฟรี

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below