Edutainment ที่สร่างขึ้นมาเพื่อปรับเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้ได้ทดสอบในเหตุการณ์จำลองภายในเกมส์

ที่มาโครงการ

  • ทีมมองเห็นว่าเราอยู่กับปัญหาขยะมานานจนเกิดความเคยชินขึ้นทำให้เรามองการกระทำที่ทำอยู่ทุกวันคือสิ่ง “ปกติ” ด้วยการกระทำนี้ทำให้เราได้สร้างปัญหาขยะล้นหลุมฝังกลบ
  • เราลองคิดภาพว่า เรามีที่ดิน10ไร่ เราขุดหลุมเพื่อทำหลุมฝังกลบขยะ หลุมนี้จะรองรับปริมาณขยะของ กรุงเทพได้แค่ สองวันก็เต็มแล้วเหตุการณ์นี้เกิดจากการที่เราไม่ได้แยกขยะและทิ้งแบบผิดวิธีทำให้ขยะที่ถูกส่งไปที่โรงคัดแยกขยะนั้นมีจำนวนมากจนไม่สามารถแยกได้ทันและต้องส่งขยะที่รีไซเคิลได้ตรงไปที่หลุมฝังกลบ

 

แนวคิดโครงการ

  • ทีมได้มีโอกาศคุยกับคนหลากหลายกลุ่มและได้ข้อมูลมาว่า ทุกคนรู้จักวิธีการแยกขยะแต่ว่าทุกคนไม่สามารถทำได้ถูกต้องเนื่องจากมันมีความ”ยาก” และใช้ “เวลา” ทำให้่เป็นเหมือน แนวคิดของทีมว่า ทำยอ่างไรให้  “ง่าย”

เป้าหมายของโครงการ

  • ทีมอยากให้ผู้เล่นของเราได้มีภาพจำใหม่กับปัญหาขยะว่ามันมีผลกระทบที่มากกว่าการส่งกลิ่น หรือแยะไปรถขยะก็เทรวมกัน และ ทีมอยากให้ผู้เล่นของเราได้ความรู้ในการแยกขยะผ่านการเล่นเกมส์จำลองสถานการณ์ เป็นเหมือนความรู้ติดตัวผู้เล่นไปใช้

ปัญหา

  • ทีมได้รับรู้มาว่าการแยกขยะอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนนัน้เป็นเรื่องยากทำให้เราต้องเปลี่ยนวิถีของเราไปเยอะอยู่จากการ ที่เราทิ้งแก้วกาแฟได้เลย ไม่ต้องแยกแก้ว แยกหลอด แยกน้ำแข็ง ต้องมีการเพิ่มขั้นตอนทำให้ วิถีเราเปลี่ยน “มันยาก”

วิธีการแก้ไข

  • ทีมเลยอยากทำอะไรให้ชีวิตของผู้ใช้กลับมาง่ายพร้อมทั้งกับแยกขยะได้ในเวลาเดียวกันทีมเลยคิดถึงการสร้างความรู้ แต่มันคงน่าเบื่อเกินไปรวมทั้งอาจจะไม่น่าสนใจทีมเลยคิดถึงการทำเกมส์ขึ้นมาเป็นสื่อการสอนผ่านการเล่นเกมส์ ให้ผู้เล่นได้รับความรู้ผ่านการเล่นเกมส์

ผลกระทบทางสังคม

  • ผู้เล่นมีอัตราการแยกขยะถูกต้องมากขึ้น
  • ผู้เล่นมีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับปัญหาขยะ

แผนความยั่งยืน

  • ทีมอยากร่วมงานกับทางร้านค้าตามสำนักงานเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างทีมกับร้านค้าเพื่อให้เห็นเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเป็นรางวัลให้ผู้เล่น
  • ทีมอยากให้บริษัทผู้ผลิตร่วมงานกับเราร่วมเป็นโครงการพิเศษด้วยกันเพื่อเป็นการขยายความร่วมมือไปสู่วงกว้างมากขึ้นให้ผู้คนได้รับรู้การแยกขยะ

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below