ไร่สมช็อป กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในศูนย์การเรียนไร่ส้มวิมยา

ที่มาโครงการ

ที่มาของโครงการนั้น เกิดขึ้นมาจากที่ทางศูนย์การเรียนอยากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีเกณฑ์จะหลุดออกจากระบบการศึกษา ได้มีทักษะอาชีพติดตัว เพื่อในอนาคตหากเขามีช่องทางที่อยากจะมีรายได้ และต่อยอดให้เกิดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเอง เขาก็จะมีแนวทางที่ง่ายต่อการสร้างอาชีพ

แนวคิดโครงการ

แนวคิดหลักๆ ของเราคือการเปิดแหล่งเรียนรู้ โดยมีผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านทักษะอาชีพ ที่ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุเข้ามาเป็นผู้มอบความรู้ให้กับนักเรียน โดยสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ จะเป็นการได้ลงมือปฏฺิบัติจริง และสามารถผลผลิตหรือตัวทักษะที่ได้เรียนรู้ นำออกมาใช้ได้จริง

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายหลักๆ ของเราคือการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่มีความเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษา ให้เขาได้มีความรู้และทักษะเมื่อจำเป็นจะต้องออกจากระบบการศึกษา อย่างน้อยทักษะที่ได้รับจะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างเป็นอาชีพของตนเอง หรือสามารถเข้าไปสมัครงานในบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ และนอกจากเราจะช่วยเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียนได้แล้ว เรายังจะมีหลักสูตรเป็นหลักสูตรของทางศูนย์การเรียนโดยเฉพาะ ซึ่งจะสามารถนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ปัญหา

ปัญหาของการสร้างเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน คือ เราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จัดขึ้น และบวกกับเป็นช่วงที่มีโรคไวรัสโควิด 19 ระบาด จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆ

วิธีการแก้ไข

การแก้ปัญหาของเราคือ เราจัดกิจกรรมเป็นค่าย โดยกิจกรรมของเรา ได้มีมาตรการที่เข้มงวด ผู้ที่เข้ามาในค่ายทุกคนจะต้องมีผลตรวจเชื้อไวรัสโควิดเป็นลบ และในวันแรกและวันสุดท้าย เราก็มีจุดตรวจ ATK เพื่อป้องกันความเสี่ยงอีกครั้ง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ เราเชิญผู้ที่ประกอบาชีพและเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามามอบความรู้และสอนให้กับนักเรียนถึงที่

แผนความยั่งยืน

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น เราไม่ได้จัดทำกิจกรรมขึ้นมาแบบชั่วคราว เราได้มีการจัดทำกลยุทธิ์ และหลักสูตรขึ้นมา เพื่อเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อในภาคเรียนต่อไป เราจะนำหลักสูตรที่เราได้มีการจัดทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป

, , , ,

ไร่ส้มช็อป

ไร่สมช็อป กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในศูนย์การเรียนไร่ส้มวิมยา ที่มาของโครงการนั…

jane-nonsung

6 กุมภาพันธ์ 2022

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ