Wall of Sharing ถูกจัดตั้งขึ้นโดย OOCA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยา โดยที่โครงการกำแพงพักใจนี้เป็นโครงการเพื่อสังคม ซึ่งมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้บุคคลทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการนี้ได้  ด้วยความร่วมมือจากกรมสุขภาพจิต เทใจ (ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการบริจาคเงินออนไลน์) มหาวิทยาลัยต่างๆ และพาร์ตเนอร์ของเรา โครงการกำแพงพักใจนี้จึงได้บริการให้คำปรึกษากับนักศึกษาฟรีตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา

ที่มาโครงการ

ประเทศไทยสูญเสียนิสิตนักศึกษาหลายร้อยคนในทุกทุกปี คนหนุ่มสาวทำร้ายตัวเอง หรือทอดทิ้งความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่ชีวิตยังเดินมาไม่ถึงครึ่งทาง ทั้งที่พวกเขายังมีอายุขัยอีกหลายสิบปี มีเวลาให้ได้เติบโต เรียนรู้ และมีส่วนในการช่วยเหลือประเทศอีกมาก จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายถ้าพวกเขาจะตัดสินใจทำร้ายตัวเองด้วยอารมณ์ชั่ววูบ จนเกิดเป็นรอยแผลในใจหรือถึงขั้นสูญเสียชีวิต เพียงเพราะพวกเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ ทั้งที่ถ้าพวกเขาได้รับกำลังใจหรือคำแนะนำ ก็อาจช่วยสะกิดให้พวกเขาลุกขึ้นยืนได้ใหม่ โดยไม่มีใครต้องเจ็บปวดหรือสูญเสีย

ช่องทางบริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตในสังคมยังมีไม่เพียงพอที่จะให้บริการอย่างทั่วถึง โครงการกำแพงพักใจ (Wall of Sharing) จึงเข้ามาช่วย เพิ่มช่องทางให้นักศึกษามีทางเลือกในการพูดคุย ปรึกษาปัญหาความเครียด ปัญหาสุขภาพจิตกับบุคลาการที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา โดยใช้วิธีให้คำปรึกษาผ่านวีดีโอคอลที่เป็นมาตรฐานและยอมรับว่ามีประสิทธิภาพตามหลักสากล

แนวคิดโครงการ

ooca มีพันธกิจในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยให้บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์ มาตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2017 จนถึงวันนี้ ที่เรามีความพร้อมจะเริ่มทำโครงการเพื่อสังคม

ผู้ก่อตั้ง ooca เป็นคนหนึ่งที่เคยเผชิญกับความยากลำบากในการเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาเมื่ออยู่ในภาวะซึมเศร้า จึงคิดอยากสร้างแพลตฟอร์มที่ทำให้การให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่สะดวกยิ่งขึ้น ปราศจากการตีตรา เข้าถึงง่าย มีอิสระมากขึ้นในการเลือกเวลาที่สะดวกรับคำปรึกษา จะได้ไม่ต้องลางานหรือลาเรียน

เป้าหมายของโครงการ

ทำให้ “โครงการกำแพงพักใจ” เป็นที่รู้จักมากขึ้น และให้บริการคำปรึกษามากกว่า 50,000 ครั้ง (เทียบเท่าเป็น 3% ของจำนวนนักศึกษาในประเทศไทย)

ปัญหา

จากการวิจัยของ WHO ทุกๆ 40 วินาที มีคนเสียชิวิตจากการฆ่าตัวตาย 1 คน 

1 ใน 5 ของบุคคลทั่วไป กำลังประสบกับปัญหาทางสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นภาวะซึมเศร้าอ่อนๆ อาการวิตกกังวล หรือความผิดปกติทางจิตอื่นๆ และ 1 ใน 10 ของบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอาการตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงขั้นรุนแรง

วิธีการแก้ไข

  • ทำให้ผู้คนเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพจิตที่ดี เข้าใจวิธีการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองอย่างถูกต้อง 
  • ทำให้การเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพจิตที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันในสังคม 
  • สามารถให้บริการการให้คำปรึกษาได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน โดยที่มีเข้าถึงได้ง่าย เป็นมาตรฐาน

ผลกระทบทางสังคม

ปัจจุบันโครงการกำแพงพักใจได้ดำเนินการมา 3 ปี และได้มีผลกระทบต่อเยาวชนในสังคมไทยมากมาย

1. มีนิสิต นักศึกษาจากกว่า 10 มหาวิทยาลัยได้ลงทะเบียนกับ Wall of Sharing ในระบบ

2. สร้างแกนนำเยาวชนด้านสุขภาพจิตกว่า 30 คนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ตลอดจนขยายผลในการจัดกิจกรรมเพื่อให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการดูแลจิตใจที่ถูกต้องมากกว่า 100 คนในปีที่ผ่านมา

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/wallofsharing

Member

พันธุ์ทิพา สุขสิริสรณ์

Coach

User

พันธุ์ทิพา สุขสิริสรณ์

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ :

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : สนใจอยากพัฒนาเยาวชน

User

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : นักเรียนและครูเจอสถานการณ์ โควิด ทำให้เกิดการเรียน รู้ และการทดถอย ทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ... ครูคลาย ๆ มีสภาวะเครียด มีโอกาสเป็นโรคซีมเศร้า ... เด็ก มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ