Last Updated on 8 ตุลาคม 2565
Project Stage phototyping
Project Status active
Project Started on 1 กันยายน 2565

เป็นโครงการ ที่ทำให้นักเรียนม.ปลายในโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมจำนวน300คน ได้ทดลองค้นหาความชอบตัวเอง หรือพัฒนาตัวเอง ผ่านทางกิจกรรมชุมนุมทั้งหมด15ชุมนุม โดยที่อิงจากอาชีพในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนม.ปลาย สามารถเลือกสายการเรียนระดับอุดมศึกษาได้ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะทำได้หรือไม่

ที่มาโครงการ

มาจากที่ผมเเละเพื่อนๆ ไม่รู้ว่าจัวเองถนัดอะไรจริงๆ หรือจะเรียนอะไรต่อในระดับอุดมศึกษา จากการที่อยู่โรงเรียนนี้มา6ปี เราไม่สามารถหาสิ่งเหล่านั้นเจอได้จริงๆเลย เเละพวกเราพบว่านักเรียนม.ปลายหลายคนก็เป็นเเบบพวกเรา เราเลยมองเห็นปัญหานี้ว่ามันสำคัญมาก เลยจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเติมเต็มทำให้นักเรียนชั้นม.ปลาย ได้ทดลองทำสิ่งต่างๆมากขึ้น

แนวคิดโครงการ

เป็นการนำกิจกรรมชุมนุมในโรงเรียนที่ไม่ได้ทำมาหลายปี มาปรับเปลี่ยนเเนวทางใหม่ โดยอิงจากอาชีพเป็นหลักเเละจัดตั้งทั้งหมด15ชุมนุมที่เกี่ยวกับอาชีพ เพื่อให้นักเรียนชั้นม.ปลาย ได้ทดลอง ค้นหา พัฒนาตัวเอง จากกิจกรรมที่แต่ละชุมนุมจัดให้ โดยที่จะมีการประเมินผลในสัปดาห์สุดท้ายของการจัดกิจกรรมชุมนุมว่านักเรียนได้รับอะไรไปบ้างจากการเข้าชุมนุมนั้นๆ เพื่อที่จะเป็นอีกทางนึงที่ทำให้นักเรียนชั้นม.ปลาย สามารถตัดสินใจเลือกสายการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

1.นักเรียนในโรงเรียนของเราได้พัฒนาเเละค้นพบสิ่งที่ตัวเองถนัดจากชุมนุม

2.นักเรียนรู้เเนวทางตัวเองได้จากชุมนุมเเละยังสามารถเอาสิ่งนั้นๆไปตัดสินใจเลือกสายการเรียนได้

3.โรงเรียนก็จะต้องมีชุมนุมเเบบนี้ไปเรื่อยๆโดยอาจจะเปลี่ยนรูปแบบหรือไม่ แต่ก็อยากให้ยังคงโครงสร้างเดิมไว้

ปัญหา

นักเรียนชั้นม.ปลายในโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร หรือจะเรียนสายไหนดีในอนาคต และโรงเรียนไม่สามารถสนับสนุนให้พัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่

วิธีการแก้ไข

จัดตั้งชุมนุมโดยที่อิงมาจากอาชีพแต่ละอาชีพที่น่าสนใจ ให้นักเรียนได้ทดลองเข้าร่วม ทำกิจกรรมต่างๆ นักเรียนยังสามารถเปลี่ยนชุมนุมเพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาตัวเองแบบอิสระ โดยจะมีการกำหนดแนวทางของแต่ละชุมนุมว่าควรทำอะไรบ้าง เเละจะมีการตั้งคำถามกับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ในสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมด้วย

ผลกระทบทางสังคม

สังคมได้บุคคลากรที่จะไปทำงานที่มีความสามารถ เเละมีใจรัก ในอาชีพนั้นๆ และสังคมจะได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่ทำให้นักเรียนรู้จักตัวเองมากขึ้น เพื่อทำให้เกิดทั้งความสุขของตัวนักเรียนเองเเละเพื่องานที่ออกมาจะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

แผนความยั่งยืน

ให้โรงเรียนจัดทำกิจกรรมนี้ต่อไปโดยยึดแนวทางเดิม เเละสื่อสารกับครูและน้องๆสภารุ่นถัดไปให้ยังคงรูปแบบของการบริหารกิจกรรมนี้ เพื่อไม่ให้หลุดจากจุดที่เราตั้งไว้

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม (จังหวัดนครปฐม)

Coach

ชนินทร์ เด่นดี

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ