Tech x Social

All
All

LAST UPDATE ON

17 เม.ย. 2562

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Prototyping

PROJECT STARTED ON

17 เม.ย. 2562

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

273
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Prototyping
ชื่อทีม :
Tech x Social
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
01 ม.ค. 2562
พื้นที่โปรเจกต์ :
กรุงเทพมหานคร

ที่มาโครงการ

กลุ่มคนด้าน Tech ที่สนใจอยากมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาสังคมมารวมตัวกัน  ริเริ่มโดย 
คุณไมเคิล น้องแฮมและหน่อง จาก ThoughtWorks  บริษัทที่รับทำงานด้าน Consult ที่ประกอบไปด้วยทีม Programer , QA, Business Analysis, UX etc.
คุณทวิน คุณเจน และน้องแอน จาก ODD-e  กลุ่มคนที่เชื่อว่าการทำ software ต้องสนุก และ มี ultimate goal อยากเห็น developer เก่งๆ เยอะๆ ภูมิใจและอยากอยู่ในอาชีพนี้ เป็นกำลังสำคัญของวงการ รวมถึงทำโปรเจกต์ชื่อ Midnight Academy
คุณหมีจาก Facebook 
คุณโจ้ จาก Boonmee Lab ทำ Consult และมีความสตรองด้าน Data Visualisation มี product ได้แก่ Youpin (bot customer service, สายด่วน ต่างๆ), Elect.in.th และ Bluebasket  (e-commerce) 
คุณอาร์ท จาก Wisesight ทำ Social Data Analytics 

 

โดยใช้โมเดลของ Midnight Academy เป็นตัวขับเคลื่อนโครงการ 

แนวคิดโครงการ

Tech x Social   เป็น Community ที่เริ่มต้นขึ้้นด้วยความตั้งใจอยากให้เกิดการพูดคุยและเปลี่ยนเพื่อทำความเข้าใจการทำงานของฝั่ง Tech และ Social ในแง่มุมต่างๆ ที่น่าจะมีประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ 

เริ่มต้นจากการ Matching และคัดเลือกโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม ที่มีความพร้อมและคุณสมบัติเหมาะสม มาทำงานร่วมกันกับ Midnight Academy ภายใต้การดูแลของ ODD-e  ที่ใช้เป็นสนามพัฒนาฝีมือให้กับน้องๆ Developer รุ่นใหม่ที่สนใจพัฒนาตัวเอง หรือน้องๆนักศึกษาที่กำลังอยู่ในช่วงฝึกงานสหกิจ แต่อาจจะขาดโอกาสหรือทรัพยากร หาโจทย์สนุกๆและท้าทายมาฝึกพัฒนาฝีมือ และมีที่ปรึกษาที่เป็นทีมงานจาก ThoughtWorks  มาร่วมด้วยช่วยกัน โดยเปิดโอกาสให้คนที่ทำงานฝั่ง Tech และ Social ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้การทำงานไปพร้อมๆ กัน 

Problem Topic

สุขภาพ,การเข้าถึงบริการสุขภาพ,ความรู้ในการดูแลสุขภาพ,สุขภาพทางเพศ,โรคติดต่อทางเพศ,สิ่งเสพติด,สุขภาพจิต,การสูงวัย,ออฟฟิศซินโดรม,การออกกำลังกาย,คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ,อาหารปลอดภัย,โภชนาการและการบริโภคอาหาร,โรคอ้วน,การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,คุณภาพการศึกษา,การเลือกเรียนต่อ,คุณภาพครู,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,การเล่น,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ความรุนแรงในโรงเรียน,การกลั่นแกล้ง,เพศศึกษา,การสอบ,การลาออกกลางคัน,ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้,ความคิดสร้างสรรค์,โรงเรียนทางเลือก,การศึกษาออนไลน์,หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง,ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม,การลงทุนทางสังคม,การคุ้มครองผู้บริโภค,การวัดผลกระทบทางสังคม,การจ้างงาน,การค้าที่เป็นธรรม,การท่องเที่ยวชุมชน,ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ,ความรับผิดชอบต่อสังคม,คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า,สันติภาพ / ความสงบสุข,การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม,ความขัดแย้งแบ่งแยก,อาชญากรรม,ความยุติธรรม,การสื่อสารเชิงบวก,สิ่งแวดล้อม,น้ำ,อากาศ,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,อนุรักษ์สัตว์ป่า,สวัสดิภาพสัตว์,พลังงานทดแทน,ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม,การอนุรักษ์ทรัพยากร,การทำลายระบบนิเวศ,ภัยพิบัติทางธรรมชาติ,สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์,พลังงาน,การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ,มลภาวะ,ขยะ,สิทธิและความเท่าเทียม,สิทธิพลเมือง,สิทธิมนุษยชน,สิทธิผู้พิการ,สิทธิสตรี,สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส,ความเท่าเทียมทางเพศ,การค้ามนุษย์,การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น,เสรีภาพการแสดงออก,สิทธิในความเป็นส่วนตัว,สิทธิเพศทางเลือก,การใช้ความรุนแรงในครอบครัว,สวัสดิภาพแรงงาน,การเหยียดเชื้อชาติ,สงคราม และการก่อการร้าย,สิทธิความเป็นส่วนตัว,การลี้ภัย,สวัสดิภาพสัตว์,การมีส่วนร่วม,ศิลปะวัฒนธรรม,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,ความโปร่งใส,บรรเทาภัยพิบัติ,ความเชื่อและศาสนา,สื่อมวลชน,สื่อมวลชน,กฎหมายและนโยบาย,การเลือกตั้ง,การเมือง,เศรษฐกิจ / ความยากจน,การสร้างและฝึกอาชีพ,การพัฒนาเศรษฐกิจ,ความมั่นคงทางอาหาร,ที่อยู่อาศัย,การพัฒนาชุมชน,การพัฒนาเมือง,คุณภาพชีวิต,การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์,ความเหลื่อมล้ำ,ตลาดผูกขาด,จริยธรรมทางธุรกิจ,การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย,ความยากจน,คอร์รัปชั่น,การวางแผนการเงิน

Target

เด็ก,วัยรุ่น,ผู้สูงอายุ,ผู้หญิง,ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส,ครอบครัว,ชุมชน,ผู้อพยพ,สัตว์,ภาคธุรกิจ,ภาครัฐ,คนเมือง,สิ่งแวดล้อม,คนไร้บ้าน,ผู้อพยพ,เพศทางเลือก,ผู้ชาย,ภาคสังคม,คนไร้สัญชาติ,ภาคธุรกิจ,ภาครัฐ

เป้าหมายของโครงการ

1. การเริ่มต้นทำงานร่วมกัน จะช่วยให้เกิดการพูดคุยและเปลี่ยนเพื่อทำความเข้าใจการทำงานของฝั่ง Tech และ Social ในแง่มุมต่างๆ ที่น่าจะมีประโยชน์ซึ่งกันและกันได้
2. ภาคสังคมสามารถขยายผลกระทบทางสังคมด้วยเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันคนที่มีความรู้ความสามารถด้าน Technology  มีโจทย์ที่ท้าทายมาพัฒนาฝีมือตนเองและทีมงานอีกทั้งยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคมที่ตนเองสนใจได้อีกด้วย
3. ขยายผล Midnight Academy ไปยังหน่วยงานที่สนใจ เพื่อสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ๆ ที่มีความรู้ความสามารถ สามารถทำงานที่ภูมิลำเนาตัวเองได้ ไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพ 

ปัญหา

การทำงานขององค์กรภาคสังคม (Social Sector) ยังขาดการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ศักยภาพในการแก้ปัญหาสังคมให้ทันต่อสถานการณ์ปัญหาที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรง ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีความพยายามในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานขององค์กรภาคสังคมในหลายรูปแบบ แต่พบว่าความพยายามดังกล่าว ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งสามารถแบ่งสาเหตุได้เป็นสองประเด็นสำคัญ 

1. องค์กรภาคสังคมไม่มีความพร้อมทั้ง นับตั้งแต่ skill เวลา ทรัพยากรและบุคคลากรในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆในองค์กรให้สามารถใช้งานได้จริง ดังนั้น หากการจัด workshop หรือ matching ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแก่องค์กรต่างๆ ไม่ได้ตอบสนองต่อเป้าหมายหลักองค์กร และมีการสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนและบุคคลากรที่มีความเขี่ยวชาญได้ องค์กรภาคสังคมที่เข้าร่วมก็ไม่สามารถนำกำลังที่มีอยู่มาพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นจริงได้ ทุกๆข้อสรุปจากเวทีประชุมจึงเป็นได้แค่แนวคิดที่จะนำไปศึกษาต่อ ไม่ถูกนำไปพัฒนาจริง 

2. ที่ผ่านมาองค์กรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยี ไม่มี commitment ในระยะยาว ที่จะร่วมพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นจริง ส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะสั้นๆ ที่จัดขึ้นและหวังว่าองค์กรภาคสังคมจะนำแนวคิดที่ได้ไปใช้และปฏิบัติกันเองต่อไป หรือไม่ก็มีเทคโนโลยีของตัวเองอยู่แล้ว แล้วหวังว่าองค์กรภาคสังคมจะนำไปใช้ 

วิธีการแก้ไข

เบื้องต้น เป็นการ Match ทีมที่พร้อมจะทำงานร่วมกันระหว่าง Tech และ Social มา "ร่วมกัน" พัฒนา การทำงานร่วมกันนี้ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน เกิดความเข้าใจจากทั้งสองฝั่ง คือ

  • Tech มีความเข้าใจความซับซ้อนของงานภาคสังคมมากขึ้น (ไม่ใช่การจ้างทำผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นครั้งๆ แล้วเสร็จไป หรือการเข้ามาให้คำปรึกษา ให้ความรู้ แล้วคนฝั่ง Social อาจจะไม่สามารถเอาไปทำงานได้จริง เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ข้างต้น)
  • Social มีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาฝั่ง Tech มากขึ้น เข้าใจรูปแบบการทำงาน มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นทำให้มองเห็น Solutions ต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ เว็บ หรือ application เท่านั้น 

ผลกระทบทางสังคม

1. โครงการหรือกิจการเพื่อสังคมสามารถขยายผลการทำงานได้ โดยอาจจะใช้งบประมาณต่ำกว่าทั่วไป ได้ทำงานกับคนที่มีใจ และเข้าใจ บริบทของการทำงานภาคสังคม  ได้ Solution ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆ
2. น้องๆ Developer รุ่นใหม่ของ Midnight Academy มีโจทย์ที่ใช้ในการพัฒนาฝีมือ พร้อมทั้งยังมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม ที่ตนเองสนใจ
3. ทั้งสองฝ่ายเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้ เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น มีความยั่งยืนในการทำงาน 

แผนความยั่งยืน

1. มองหาทีมงานที่ภาคสังคมจะต้องมีแผนธุรกิจ และนำไปเสนอขอแหล่งทุน เพื่อนำมาจ้างทีม Midnight Academy เพื่อจะได้ทำงานได้อย่างยั่งยืน
2. มองหาบริษัท Consult อื่นๆ ที่สนใจอยากขยายผลโมเดล Midnight Academy หรือสนใจอยาก Support กลุ่มนี้ด้วยเงิน หรือ man hour พนักงาน (พนักงานจะได้ฝึกทักษะเพิ่มขึ้นในการ initiate / manage projects ต่างๆ ไปพร้อมกัน) 
3. Tech Expertist ด้านต่างๆ สามารถ  Volunteer เวลาตัวเองมาช่วยฝึกหรือเป็น Mentor ให้น้องๆ ได้ 
Project Owner