Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL Projects

Finterest

Finterest อยากเป็นจุดเล็กๆที่ให้น้องๆได้เริ่มต้นปลูกต้นกล้าของตัวเอง ไม่ใช่แค่ได้ความรู้การเงิน แต่ต้องลงมือวางแผนการเงิ…

Lookpad

1 กันยายน 2564
, , ,

นวัตกรรมการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

โครงการนวัตกรรมการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเด็กนักเรียนเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา อั…

Facebook Profile photo

[email protected]

29 สิงหาคม 2564
, , , ,

Young ออนไลน์

Career ผัด คือทีมงานที่เกิดจากการรวมตัวกันของครูในโครงการ Teach For Thailand โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาไทยและ…

Facebook Profile photo

kru-pu-tft

1 กันยายน 2564

เถา เถา (TAO TAO)

Project content คำอธิบายโครงการ โครงการเถา-เถาเป็นที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานทุกคนที่ชอบสั่งอาหารเดลิเวอรี่ให้หันมาสั…

Tawee Impoolsup

6 สิงหาคม 2564

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below