Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL Projects

Citizenship skills

เนื้อหาการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการเป็นพลเมืองพื้นฐาน ดูคอร์สเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ โดยความร่วมมือระหว่าง School of Change…

Newey

8 กรกฎาคม 2563
Facebook Profile photo

Sureeporn Vaivong

23 พฤษภาคม 2563
,

Mindventure

กิจการเพื่อสังคม มุ่งเน้นให้ เยาวชน เติบโตพร้อมทักษะด้านจิตใจที่ทำให้เขามีความมั่นคงจากภายใน เข้าใจตัวเอง สามารถอยู่กับส…

Mindventure

30 พฤษภาคม 2563

กลุ่มกอด

6 มิถุนายน 2563
, , , , ,

CBT ดีต่อใจ

“โครงการ CBT ดีต่อใจ” เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของทีมนักบำบัดจาก CBT Clinic โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยจบการศึกษาในหลักสูตรปริ…

โครงการ CBT ดีต่อใจ (Therapia)

5 มิถุนายน 2563

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below