Keyword

Problem

Target

Sort By

SEARCH RESULT

in Events
,

[Afterschool] โรงเรียนในฝันต้องมาจากฝันของใคร: เครื่องมือในการออกแบบห้องเรียน Dreams come tools

เด็กไทยทุก 100 คน มี 16 คน ไม่ได้เรียนหนังสือ เด็กนอกระบบเหล่านี้มีอยู่ไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านคน สาเหตุสำคัญ คือ การเรียนกา…

School Team

20 มีนาคม 2564

TK Park สานฝันเยาวชน สร้างชุมชนการเรียนรู้

สังคมที่แตกต่างหลากหลาย นำพาเราไปสู่ความท้าทายหลายประการ การสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมจึงจำเป็นยิ่งที่ต้องเริ่มต้นจากคว…

School Team

1 มีนาคม - 21 มีนาคม 2564

School of Changemakers เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงอาสา เพื่อสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงในโครงการ Start Young

School of Changemakers เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงอาสาที่จะมาช่วยเป็นกระบวนกรถอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ Start Youn…

School Team

Helpdesk #125 – Branding

ทุกครั้งที่เราพร้อมดำเนินโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม มีไอเดียที่ดีและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้ว แต่บางครั้งโคร…

School Team

16 พฤศจิกายน 2562

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below