Keyword

Problem

Target

Sort By

SEARCH RESULT

in Events
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Go Green Sandbox ตามหาคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาโครงการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ

มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ความยั่งยืน กับการสมัครเป็น Sandboxer ผู้มีใจพร้อมจะร่วมพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม ด้า…

School Team

,

[Afterschool] พลังโจ๋ สนามจริงของการแก้ปัญหา ‘เด็กนอกระบบ’ เป็นอย่างไร?

พลังโจ๋คือใคร? ในสนามการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบที่กว้างใหญ่ที่ประกอบด้วย สถานการณ์ปัญหาเด็กไม่ได้เข้าเรียน สถานการณ์เด็กออ…

School Team

School Team

,

[Afterschool] โรงเรียนในฝันต้องมาจากฝันของใคร: เครื่องมือในการออกแบบห้องเรียน Dreams come tools

เด็กไทยทุก 100 คน มี 16 คน ไม่ได้เรียนหนังสือ เด็กนอกระบบเหล่านี้มีอยู่ไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านคน สาเหตุสำคัญ คือ การเรียนกา…

School Team

20 มีนาคม 2564

TK Park สานฝันเยาวชน สร้างชุมชนการเรียนรู้

สังคมที่แตกต่างหลากหลาย นำพาเราไปสู่ความท้าทายหลายประการ การสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมจึงจำเป็นยิ่งที่ต้องเริ่มต้นจากคว…

School Team

1 มีนาคม - 21 มีนาคม 2564

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below