Keyword

Problem

Target

Sort By

SEARCH RESULT

in Events

School of Changemakers เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงอาสา เพื่อสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงในโครงการ Start Young

School of Changemakers เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงอาสาที่จะมาช่วยเป็นกระบวนกรถอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ Start Youn…

School Team

Helpdesk Social Model 2021

โมเดลการแก้ไขปัญหาสังคม ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม เป็นหลักของโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมเพื่อขับเค…

School Team

Helpdesk Branding 2021

ในการดำเนินโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม แม้มีไอเดียและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้ว บางครั้งโครงการของเราก็ยังไม่เป็นที…

School Team

Helpdesk #125 – Branding

ทุกครั้งที่เราพร้อมดำเนินโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม มีไอเดียที่ดีและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้ว แต่บางครั้งโคร…

School Team

16 พฤศจิกายน 2562

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below