programs

Social Incubator

6 สิงหาคม 2019


, , ,
,

WHAT
ระบบบ่มเพาะเพื่อสนับสนุนผู้ที่สนใจแก้ปัญหาสังคมให้ได้พัฒนาไอเดียสู่การลงมือทำ ผ่านเวิร์คช็อป จับคู่ทำงานกับโค้ชและที่ปรึกษา เพื่อทดสอบว่าไอเดียนั้นสามารถแก้ปัญหาในบริบทนั้นๆ ได้จริง และสร้างระบบส่งต่อให้ไอเดียที่ผ่านทดสอบได้พัฒนาเป็นโมเดล มีโอกาสขยายผลและสร้างความยั่งยืน

WHY
จากประสบการณ์การทำงานสนับสนุนคนรุ่นใหม่มาตั้งแต่ School of Changemakers ยังเป็นเพียงโครงการภายใต้มูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย พบว่า แม้จะมีหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ มีโปรแกรมหรือกองทุนเพื่อสนับสนุนการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม และโปรแกรมส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะเป็น Accelerator ที่สนับสนุนหรือลงทุนในโครงการหรือองค์กรที่มีโมเดลการทำงานที่พัฒนามาดีแล้ว แต่การสนับสนุนในลักษณะ Incubator หรือการบ่มเพาะตั้งแต่สนับสนุนให้พัฒนาแรงบันดาลใจหรือไอเดียยังมีน้อย และโปรแกรมบ่มเพาะที่มีอยู่อาจขาดการวางระบบส่งต่อ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยขาดนวัตกรรมสังคม และโครงการดีๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไม่ได้มีโอกาสพัฒนาต่อเนื่อง เติบโตไปจนสร้างผลกระทบทางสังคมได้ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการแก้ปัญหาได้จริง

ในยุคข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ผู้คนรับรู้ข้อมูลปัญหาสังคม และสนใจเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา ทำให้มีผู้สนใจริเริ่มกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย คนรุ่นใหม่ และกลุ่ม early retired

ทาง School of Changemakers ได้พัฒนาการสนับสนุนการริเริ่มโครงการผ่านแคมเปญต่างๆ มากว่าสิบปี มาเป็นโมเดลการบ่มเพาะโครงการและกิจการเพื่อสังคม (ระยะเวลา 6-12 เดือน) และการสร้างระบบสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงสังคม (1. ทรัพยากร 2.ความรู้และเครื่องมือต่างๆ 3.โค้ชและที่ปรึกษา 4.เครือข่าย) และเพื่อให้เกิดการสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง จึงได้วางแผนขยายผลระบบบ่มเพาะแก่หน่วยงานและผู้สนใจ ด้วยความเข้าใจว่าระบบบ่มเพาะนั้นจำเป็นต้องพัฒนาให้เหมาะกับบริบทและพื้นที่ ต้องมีคอร์สเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดำเนินงานระบบบ่มเพาะและโค้ช รวมถึงการพัฒนาโมเดลการหารายได้ในระยะยาวของระบบบ่มเพาะนั้นๆ

WHO

  1. องค์กรหรือเครือข่ายที่สนใจสร้างระบบบ่มเพาะและระบบสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลง (เช่น องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรภาคสังคม ภาคประชาสังคม บริษัท หรือมหาวิทยาลัย)
  2. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนวัตกรรมสังคม

WHEN & HOW

1.Social Incubator Workshop Series:
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมสร้างระบบบ่มเพาะ ผู้ที่สนใจต้องสามารถเข้าร่วมอบรมต่อเนื่องได้ทั้ง 3 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะจัดขึ้นในเวลา 8.30 -17.00 น. ณ School of Changemakers (ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย กรุงเทพฯ) แผนที่ ตามวันดังต่อไปนี้

  • Workshop 1: เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562 (ระบบบ่มเพาะและระบบสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทีมบ่มเพาะ การวิเคราะห์บริบทพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
  • Workshop 2: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 (การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ไอเดียเบื้องต้นระบบบ่มเพาะและการวางแผนทดสอบไอเดีย)
  • Workshop 3: เสาร์ 24 สิงหาคม 2562 (การตั้งเป้าหมายระบบบ่มเพาะ โมเดลธุรกิจ และแผนการทำงาน)
  • สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ได้ที่ https://www.schoolofchangemakers.com/event/11882 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม)

รูปบรรยากาศในงานจากการจัดเวิร์กช็อป 3 ครั้งที่ผ่านมา

2.Test Run Your Social Incubator:
ช่วงเตรียมทีมระบบบ่มเพาะ (กันยายน-ตุลาคม 2562) ส่งทีมงานเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมทักษะการเป็นโค้ชโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมรวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การพัฒนาไอเดีย การพัฒนาโมเดลและแผนงาน การบริหารโครงการและกิจการเพื่อสังคม รวมถึงการวัดผลกระทบทางสังคม เป็นต้น

ทดลองบ่มเพาะ (พฤศจิกายน 2562 – กรกฎาคม 2563) ดำเนินการระบบบ่มเพาะโดยได้รับคำปรึกษาตลอดการดำเนินงาน โดยมีระยะเวลาในการบ่มเพาะ 10 เดือน ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้โครงการขอสงวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการข้างต้นจบทั้ง 3 ครั้ง และสะดวกให้ทีมงานติดตามผลเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาระบบบ่มเพาะต่อไป

สรุปผล (สิงหาคม 2563) โดยการจัดเวทีสาธารณะเพื่อถอดบทเรียนและแสดงผลงานเคส/นวัตกรรมต่างๆ สร้างความร่วมมือกับภาคีและวางแผนการทำงานในระยะต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ boy@schoolofchangemakers.com


EVENTS

#Socialincubation

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Load more

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below