ภาคธุรกิจ

Insight การสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจเพื่อสังคมและภาคธุรกิจ 

เชื่อไหมว่าธุรกิจเพื่อสังคมและภาคธุรกิจร่วมมือกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดีขึ้นได้?  ในโลกนี้มีปัญหาสังคมและสิ่…

School Team

31 พฤษภาคม 2022
, , ,

ESG กับการแก้ไขปัญหาสังคม

ในการทำความเข้าใจปัญหาสังคม School of Changemakers มักใช้โมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) เป็นกรอบช่วยวิเคราะห์ปัญหาแบบ…

School Team

12 พฤษภาคม 2022

2022 SKOLL WORLD FORUM

ที่มาที่ไป Skoll World Forum on Social Entrepreneurship การประชุมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยหาทางออกสำหรับปัญหาเชิงธุรกิจให้กับผ…

School Team

15 มีนาคม 2022
1 2 3 15

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below