ภาคธุรกิจ

Corporate Changemakers Challenge: Welcoming Solutions advancing Social Change across all SDGs

Corporate Changemakers Challenge เปิดรับแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างก้าวหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาท…

School Team

2 พฤศจิกายน 2022

Insight การสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจเพื่อสังคมและภาคธุรกิจ 

เชื่อไหมว่าธุรกิจเพื่อสังคมและภาคธุรกิจร่วมมือกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดีขึ้นได้?  ในโลกนี้มีปัญหาสังคมและสิ่…

School Team

31 พฤษภาคม 2022
1 2 3 16

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ