ภาครัฐ

Research-based Approach to Innovation Workshop

ในการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรม นอกจากการใช้ความคิดนอกกรอบเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ แล้ว นวัตกรรมเหล่านั้นจำเป็นจะต้อง “ตอบโจทย์…

School Team

27 มิถุนายน 2018
, , , , ,

Local Ateliers

จากความสนใจและประสบการณ์ในการเดินทางไปในหลายๆชุมชนทั่วประเทศ เราค้นพบว่าคุณค่าที่สำคัญของวัฒนธรรมงานหัตถศิลป์ท้องถิ่นนอก…

noon

19 มิถุนายน 2561

School Team

7 มิถุนายน 2018
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bridging The Gap Workshop, 27-28 June 2018

Bridging The Gap Workshop  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับภาคธุรกิจที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสังคม ในร…

School Team

28 พฤษภาคม 2018

Call for Abstracts เรื่องนวัตกรรมสังคม สำหรับการประชุม Southeast Asian Social Innovation Network

 ขอเชิญนักวิจัยส่งบทคัดย่อ (ความยาว 100-200 คำ) เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Southeast Asian Social I…

School Team

2 พฤษภาคม 2018

School Team

27 เมษายน 2018

School Team

17 เมษายน 2018
1 9 10 11

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below