วัยรุ่น

[StartYoung] Resource Management ตัวช่วยการจัดการทรัพยากร

สำหรับโปรเจกต์ในระยะเริ่มต้น ถึงแม้จะมีทรัพยากรจำกัด แต่หากเราวางแผนจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งห…

School Team

24 กรกฎาคม 2020

[StartYoung] ตัวช่วยเพื่อการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการทำงานเป็นทีมนั้น การประชุมเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเป็นประจำ การวางแผนก่อนการประชุมและจัดทำบันทึกการประชุมเป็นตัวช่วย…

School Team

22 กรกฎาคม 2020

[StartYoung] ออกแบบกิจกรรมและแผนงานด้วย Gantt Chart

การวางแผนงานจะทำให้เราเห็นภาพรวมของโปรเจกต์ ว่าจากไอเดียแก้ไขปัญหาไปสู่การลงมือทำเพื่อผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหน กิจกรรมที…

School Team

22 กรกฎาคม 2020

Citizenship skills

เนื้อหาการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการเป็นพลเมืองพื้นฐาน ดูคอร์สเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ โดยความร่วมมือระหว่าง School of Change…

Newey

8 กรกฎาคม 2563
1 2 3 33

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below