วัยรุ่น

, , , , , ,

ครูเจ๋ง

ทุกคนมีเสรีภาพในการใช้สื่อที่หลากหลายในการสื่อสาร และสามารถขยายพื้นที่ทาง สังคมสู่การสร้างการเปลี่ยน แปลงเพื่อให้เกิดสัน…

Gabfai

27 ตุลาคม 2564
, , , , , , , ,

เปิดรับสมัครโครงการ Community Solutions Program

ขอเชิญชวนผู้สนใจแก้ปัญหาชุมชน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำและการพัฒนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ที่มาที่ไป  IRE…

School Team

6 ตุลาคม 2021
, , ,

เปิดรับสมัครทุน Radcliffe Fellowship จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ที่มาที่ไป  ทุนสนับสนุน Radcliffe Fellowship เป็นทุนที่มอบโอกาสให้แก่ผู้สนใจที่อยากจะก้าวออกจากกิจวัตรเดิม ๆ และมุ่งสู่ก…

School Team

6 กันยายน 2021
, , ,

นวัตกรรมการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

โครงการนวัตกรรมการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเด็กนักเรียนเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา อั…

Facebook Profile photo

[email protected]

29 สิงหาคม 2564
, , , ,

Young ออนไลน์

Career ผัด คือทีมงานที่เกิดจากการรวมตัวกันของครูในโครงการ Teach For Thailand โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาไทยและ…

Facebook Profile photo

kru-pu-tft

1 กันยายน 2564

โครงการ Westerwelle Young Founders สำหรับผู้ประกอบการ

ที่มาที่ไป  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Young Founders Programme ซึ่งจะมอบทุนสนับสนุนระยะเวลา 6 เดือน (ทุนเต…

School Team

26 สิงหาคม 2021

Youth Co: Lab Thailand 2021 นวัตกรรมทางสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง!

หากคุณอายุระหว่าง 18-29 ปี ​เป็นเยาวชนกลุ่มเปราะบาง หรือทำงานกับเครือข่ายเยาวชนกลุ่มเปราะบาง มีทีม 3 – 4 คนอาศัยอย…

School Team

7 สิงหาคม 2021
1 2 3 37

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below